Helle Alr� (red,): Videoobservation  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Helle Alr� (red.): Videoobservation S�g

Videoobservation

Helle Alr� & Lone Dirckinck-Holmfeld (red.)
Aalborg Universitetsforlag, 1997
1. udgave, 1997, 121 sider
ISBN 8773075469


Denne bog handler om videoobservation som metode. Video bruges i stadig st�rre omfang som observationsmedium. Det g�lder b�de i forskning og undervisning samt i systemudvikling og andre arbejdsrelaterede udviklingsprocesser. I bogens fem artikler diskuteres nogle af de v�sentligste metodiske problemstillinger, der rejser sig, n�r dataindsamling og -bearbejdning foreg�r ved hj�lp af video.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.