Linda Andersen: Facader & Facetter  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Linda Andersen: Facader & Facetter S�g

Facader & Facetter

Linda Andersen
Roskilde Universitetsforlag, 1999
1. udgave 1999, 235 sider
ISBN 8778670616


Er de aktuelle krav om modernisering af offentlige institutioner kun et sp�rgsm�l om effektivitet og rationaliseringer? Eller er der ogs� tale om, at forandringerne kan ske i demokratiets tjeneste og sikre velf�rdsstatens brugere og ansatte st�rre indflydelse p� deres tilv�relse og arbejdsplads?

Gennem en tv�rvidenskabelig analyse s�ger denne bogs forfatter at indkredse en forst�else af den igangv�rende modernisering inden for det socialp�dagogiske omr�de, dens baggrund og form�l samt de mest g�ngse moderniseringsinitiativer: rammestyring, selvforvaltning, brugerindflydelse og kvalitetsstyring. Bogen fors�ger at lytte til den emotionelle og symbolske �understr�m� i moderniseringsbestr�belserne og fokuserer p� de paradokser, som moderniseringen ofte producerer.

Bogens metodeafsnit introducerer og behandler forskellige videnskabelige metoder inden for etnografi, psykoanalyse og aktionsforskning. Samtidig illustrerer metodediskussionerne den indflydelse, som valg af videnskabelig metode har p� analyse og fort�lling. Hermed illustreres, hvordan moderniseringsbilleder med fordel kan fort�lles nedefra og op og give stemme til de moderniseringsakt�rer, man ikke s� ofte h�rer fra.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.