Pierre Bourdieu: Refleksiv sociologi  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Pierre Bourdieu: Refleksiv sociologi Søg

Refleksiv sociologi

Pierre Bourdieu og Loïc J.D. Wacquant
Hans Reitzels Forlag, 1996
1. udgave 1996, 312 sider
ISBN 8741230604


Refleksiv sociologi - mål og midler er ikke nogen traditionel introduktion til Pierre Bourdieus begrebsunivers endsige en konsekvent gennemgang af hans værker. Sigtet er i højere grad at vise, hvordan han som samfundsforsker tænker sine begreber ind i en metode og knytter dem sammen i en konkret praksis.

Første del - skrevet af den amerikanske sociolog Loïc J.D. Wacquant - er en indføring i Bourdieus forskning. Her gennemgås nogle af hans centrale begreber og overvejelser over, hvad samfundet er, hvad praksis er og hvordan viden bliver til.

Anden del - Chicago-seminaret - redegør Bourdieu i samtale med Wacquant for de centrale elementer og omdrejningspunkter i sin forskning. Han kommer ind på de værker, han skrev i løbet af 1980'erne, og gør navnlig opmærksom på de videnskabsteoretiske skift og forskydninger, der fandt sted i den periode.

Tredje del - Paris-seminaret - viser Bourdieu som formidler og pædagog. Bogen gengiver hans introduktionsforelæsning ved et seminar, afholdt på École des Hautes Études en Sciences Sociales i Paris for en gruppe ældre studerende samt allerede etablerede forskere inden for samfundsvidenskaberne. Hovedformålet for Bourdieu er ikke at fremlægge fuldt færdige teorier og præcise definitioner af begreber, men snarere at lægge op til en dynamisk proces, hvor deltagerne hver især får mulighed for at overveje, hvad deres særlige disciplin og forskningsområde indebærer. Den praktiske forståelse er for Bourdieu en helt afgørende forudsætning for, at man overhovedet kan begynde at tale om sociologiske principper og lovmæssigheder inden for et hvilket som helst område. Samtidig får han givet udtryk for sin skepsis både over for den måde, akademikere og forskere uddannes på i dag, og mere principielt over for teoridannelser, der ikke tager afsæt i en konkret praksis.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.