Pierre Bourdieu: Af praktiske grunde  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Pierre Bourdieu: Af praktiske grunde S�g

Af praktiske grunde

Pierre Bourdieu
Hans Reitzels Forlag, 1997
1. udgave 1997, 254 sider
ISBN 8741229029


Af praktiske grunde indeholder en r�kke forel�sninger, for st�rstedelens vedkommende holdt mellem 1989 og 94, de fleste for et ikke-fransk publikum. Bourdieu siger selv herom: "Jeg m�tte alts� i disse forel�sninger over for et udenlandsk publikum fors�ge at vise den universelle gyldighed af de modeller jeg havde konstrueret specifikt i forbindelse med analyser af franske forhold. M�ske var det netop den situation jeg p� denne m�de havde bragt mig selv i, der gav mig mulighed for at n� Ind til det jeg mener er kernen i mit arbejde, og som ofte undslipper mine l�seres og kommentatorers opm�rksomhed (hvilket jeg uden tvivl selv er skyld i), dvs. til det mest element�re og fundamentale."

Det overordnede tema er som i n�sten alle Bourdieus v�rker samfundsvidenskaberne, dvs. teorier om, hvordan man kan forklare social handlen eller menneskelig ageren i et socialt rum. Bourdieus centrale �rinde er at vise, hvordan forskerens forklaring rekonstruerer den handlendes bev�ggrunde, og hans tese er, at menneskelig handlen hverken er en objektiv adf�rd, som har en �rsag, eller en meningsfuld handling, som har et motiv/en grund, men noget helt tredje derimellem.

Blandt de emner, som mere specifikt behandles, kan n�vnes: det sociale rum; fordelingen og reproduktionen af den kulturelle kapital; videnskaben om kunstv�rker; staten og bureaukratiet og egeninteresse som baggrund for handlinger.

Af praktiske grunde har den store fordel, at den b�de er mere tilg�ngelig end Bourdieus b�ger plejer at v�re og samtidig ber�rer n�sten alle grundproblemerne i den form for sociologi, som Bourdieu er skaber af og hovedeksponent for.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.