Pierre Bourdieu: Af praktiske grunde  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Pierre Bourdieu: Af praktiske grunde Søg

Af praktiske grunde

Pierre Bourdieu
Hans Reitzels Forlag, 1997
1. udgave 1997, 254 sider
ISBN 8741229029


Af praktiske grunde indeholder en række forelæsninger, for størstedelens vedkommende holdt mellem 1989 og 94, de fleste for et ikke-fransk publikum. Bourdieu siger selv herom: "Jeg måtte altså i disse forelæsninger over for et udenlandsk publikum forsøge at vise den universelle gyldighed af de modeller jeg havde konstrueret specifikt i forbindelse med analyser af franske forhold. Måske var det netop den situation jeg på denne måde havde bragt mig selv i, der gav mig mulighed for at nå Ind til det jeg mener er kernen i mit arbejde, og som ofte undslipper mine læseres og kommentatorers opmærksomhed (hvilket jeg uden tvivl selv er skyld i), dvs. til det mest elementære og fundamentale."

Det overordnede tema er som i næsten alle Bourdieus værker samfundsvidenskaberne, dvs. teorier om, hvordan man kan forklare social handlen eller menneskelig ageren i et socialt rum. Bourdieus centrale ærinde er at vise, hvordan forskerens forklaring rekonstruerer den handlendes bevæggrunde, og hans tese er, at menneskelig handlen hverken er en objektiv adfærd, som har en årsag, eller en meningsfuld handling, som har et motiv/en grund, men noget helt tredje derimellem.

Blandt de emner, som mere specifikt behandles, kan nævnes: det sociale rum; fordelingen og reproduktionen af den kulturelle kapital; videnskaben om kunstværker; staten og bureaukratiet og egeninteresse som baggrund for handlinger.

Af praktiske grunde har den store fordel, at den både er mere tilgængelig end Bourdieus bøger plejer at være og samtidig berører næsten alle grundproblemerne i den form for sociologi, som Bourdieu er skaber af og hovedeksponent for.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.