Henriette Christrup: Konflikt og k�rlighed i adhocratiet  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Henriette Christrup: Konflikt og k�rlighed i adhocratiet S�g

Konflikt og k�rlighed i adhocratiet

Henriette Christrup
Samfundslitteratur, 1993
1. udgave 1993, 192 sider
ISBN 8759304030


Konstant at skabe nyt i arbejdslivet kr�ver intuition og dialog - og brud med stabile strukturer. Adhocrati - styre ad hoc - er den nye organisationsform. Professionelle m�des - konflikter og (k�rlighed) opst�r.

Bogens centrale sp�rgsm�l er: kan vi forholde os til konflikterne, s� trangen og tvangen til at udvikle fagligt kan forenes med personlig udvikling, arbejdsgl�de og f�llesskab?
Henriette Christrup tager udgangspunkt i konflikterne i praksis - inddrager os i forvandlingsprocesser, hvor "udviklingsv�rkt�jer" inspireret af terapi og kunst udfoldes. Hun bringer os t�t p� team og afsl�rer, at de dominerende tr�k i kulturen ofte er socialt snask og selvh�vdende polariseringer.

Samtidig skaber Henriette Christrup et teoretisk univers om psyker, emotioner, v�rdier, konflikter, magt og kultur - en teoretisk reflektionsramme, der virker i praksis.

Bogen er skrevet til professionelle i praksis bl.a. ingeni�rer, l�ger, l�rere, p�dagoger, dataloger, mediearbejdere og sociologer. Og til brug i undervisningen p� seminarier, universiteter og handelsh�jskoler - og endelig til organisationskonsulenter og forskere.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.