Henriette Christrup (red.): N�rv�rskommunikation  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Henriette Christrup (red.): N�rv�rskommunikation S�g

N�rv�rskommunikation

Henriette Christrup (red.)
Roskilde Universitetsforlag, 1999
1. udgave 1999, 165 sider
ISBN 8778670977


N�r kommunikation i stadig h�jere grad medieres ved elektronisk mellemkomst - hvor tid og sted for kommunikationen dermed udviskes eller sl�res - er der grund til at stille sp�rgsm�let: Hvordan er n�rv�r i kommunikation muligt?

Bogen N�rv�rskommunikation er skrevet af syv forskere fra Kommunikation p� Roskilde Universitetscenter. Fra vidt forskellige faglige synsvinkler - kommunikation, psykologi, socialvidenskab, videnskabsteori, filosofi, sprogvidenskab og teaterinstruktion - fors�ger de at begribe n�rv�r i dets kompleksitet som en tilstand med kropslig-emotionel medleven, identifikation og erkendelse.

Bogen er skrevet til brug i undervisningen p� bl.a. universiteter og seminarier samt til praktikere, fx ledere og konsulenter.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.