Staf Callewaert: Kultur, p�dagogik og videnskab  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Staf Callewaert: Kultur, p�dagogik og videnskab S�g

Kultur, p�dagogik og videnskab

Staf Callewaert
Akademisk Forlag, 1992
2. udgave, 2. oplag 1996, 201 sider
ISBN 8750032410


Den store verden omm�bleres i disse �r: Europakortet �ndrer sig drastisk, ligesom forholdet mellem nord, syd, �st og vest - uden at �nsket om reelt og intellektuelt at kunne forklare udviklingen derfor er blevet mindre.
Den neoliberale og neokonservative b�lge fors�ger at s�tte en ny dagsorden for human- og socialvidenskaberne, hvor nymarxismen og en kvalitative f�nomenologi er i krise, mens postmodernismen fors�ger at rejse tvivl om alle rationelle diskurser og praktikker.

Den lille verden pr�ges samtidig af fors�g p� at videnskabeligg�re alle professionelle praktikker inden for det p�dagogiske, sociale, psykologiske og medicinske omr�de.

I de seneste 30 �r har den franske sociolog Pierre Bourdieu i et omfattende forfatterskab - som har f�et en central placering i den internationale diskussion - formuleret en ny m�de at forst� menenskelig social praksis og det videnskabelige studium af den, uden at benytte sig af de etablerede "ismer" til venstre og h�jre.

"Kultur, p�dagogik og videnskab" pr�senterer for f�rste gang p� dansk hovedlinierne i forfatterskabet.
Samtidig gennemg�s de vigtigste begreber i Bourdieus teori, s�ledes at bogen former sig som en kombination af videnskabsteori, kulturteori, praksisteori og p�dagogik.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.