Roger Fisher og William Ury: F� 'ja' n�r du forhandler  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Roger Fisher og William Ury: F� 'ja' n�r du forhandler S�g

F� 'ja' n�r du forhandler

Roger Fisher og William Ury
Borgens Forlag, 1984
1. udgave, 11. oplag 1998, 188 sider
ISBN 8741854314


F� "ja" n�r du forhandler pr�senterer en simpel, universelt anvendelig metode til at gennemf�re s�vel forhandlinger om private, personlige konflikter som forhandlinger "i embeds medf�r" med godt resultat uden brug af mindre p�ne metoder.

F� "ja" n�r du forhandler freml�gger en gennempr�vet, pr�cis og veltilrettelagt forhandlingsstrategi. Ved at f�lge bogens anvisninger bliver du i stand til at n� for- handlingsresultater, der er til fordel for begge parter - og dermed et godt grundlag for fremtidige relationer til forhandlingspartneren. Bogens strategi kan anvendes med succes i alle slags forhandlinger, fra familie- stridigheder til internationale overenskomster.

F� "ja" n�r du forhandler fort�ller, hvordan du b�rer dig ad med at

  • holde personen og problemet adskilt
  • fokusere p� interesser, ikke p� standpunkter
  • etablere pr�cise m�l ved forhandlingernes start
  • samarbejde om at finde frem til gensidigt fordelagtige forslag
  • forhandle med modstandere, der er st�rkere, som ikke f�lger spillereglerne, eller bruger "beskidte tricks"
F� "ja" n�r du forhandler hviler p� videnskabelige unders�gelser i forbindelse med The Harvard Negotiation Project. Bogen repr�senterer en milep�l i forhandlings- teknikkens udvikling, og giver dig et v�rkt�j i h�nde, som kan g�re dine forhandlinger mere resultatrige.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.