Mads Hermansen: Læringens univers  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Mads Hermansen: Læringens univers Søg

Læringens univers

Mads Hermansen
Forlaget Klim, Århus
2. udgave 1997, 178 sider
ISBN 8777247094


Læringens univers er en bog om læring, hvori en horisont af læringsteorier gennemgås og diskuteres:

Klassisk betingning, operant betingning, kognitiv læring, konstruktivisme, virksomhedsteoretisk læring, systemisk læring, psykodynamisk læring og eksistentiel læring. Der er således tale om en horisont spændt ud mellem emotionalitetsfattige teorier i den ene ende og emotionalitetsbaserede teorier i den anden.
Læringsteorierne sættes desuden ind i en ramme, hvor de undersøges for, i hvilken grad de rummer overvejelser over egen læring, ligesom de undersøges for graden af forståelse for læringens dynamik.

Læringsteorierne behandles i forhold til motivation, behov og personlighedsdannelse.

Det læringens univers, som således søges indfanget skitseres i en model, som kan støtte overblikket over de forskellige læringsteoriers fokus og dimensioner, og som udgør skelettet i bogens opbygning.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.