Mads Hermansen: L�ringens univers  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Mads Hermansen: L�ringens univers S�g

L�ringens univers

Mads Hermansen
Forlaget Klim, Århus
2. udgave 1997, 178 sider
ISBN 8777247094


L�ringens univers er en bog om l�ring, hvori en horisont af l�ringsteorier gennemgås og diskuteres:

Klassisk betingning, operant betingning, kognitiv l�ring, konstruktivisme, virksomhedsteoretisk l�ring, systemisk l�ring, psykodynamisk l�ring og eksistentiel l�ring. Der er således tale om en horisont sp�ndt ud mellem emotionalitetsfattige teorier i den ene ende og emotionalitetsbaserede teorier i den anden.
L�ringsteorierne s�ttes desuden ind i en ramme, hvor de undersøges for, i hvilken grad de rummer overvejelser over egen l�ring, ligesom de undersøges for graden af forståelse for l�ringens dynamik.

L�ringsteorierne behandles i forhold til motivation, behov og personlighedsdannelse.

Det l�ringens univers, som således søges indfanget skitseres i en model, som kan støtte overblikket over de forskellige l�ringsteoriers fokus og dimensioner, og som udgør skelettet i bogens opbygning.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.