Christian Helms J�rgensen (red.): Uddannelsesplanl�gning  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Christian Helms J�rgensen (red.): Uddannelsesplanl�gning S�g

Uddannelsesplanl�gning - arbejdsliv og l�ring

Christian Helms J�rgensen (red.)
Roskilde Universitetsforlag, 1998
1. udgave, 1998, 251 sider
ISBN 8778670551


Hensigten med denne antologi er at bidrage til en bedre forst�else af samspillet mellem uddannelse og arbejde. Samt hvordan dette samspil kan forbedres gennem uddannelsesplanl�gning. Indholdet i artiklerne bygger p� en r�kke udviklignsprojekter, evalueringer og analysearbejder, som forfatterne har deltaget i inden for feltet.Udover at formidle erfaringerne far disse projekter til en bredere kreds, er �nsket at l�gge op til en mere kritisk debat.

Artiklerne beskriver de mods�tningsfyldte subjektive interesser hos samspillets akt�rer. Og fors�ger at belyse de komplekse forhold, der p�virker l�ring p� arbejdspladsen og i uddannelsessystemet,

De stiller dermed sp�rgsm�lstegn ved tidens udbredte konsensus om et umiddelbart sammenfald mellem �konomisk og menneskelig v�kst gennem uddannelse og udvikling i arbejdet.

Denne bog er den f�rste udgivelse i en serie fra forskningsprojektet Arbejdsliv, l�ringsmilj�er og demokratisering ved Erhvervs- og Voksenuddannelsesgruppen p� Roskilde Universitetscenter.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.