Jette Beck Jørgensen: Organisationsfotografering 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
Forside -> Litteratur -> Jette Beck Jørgensen: Organisationsfotografering Søg

Organisationsfotografering

Jette Beck Jørgensen
Handelshøjskolen i København, 1991
1. udgave, 1991, 172 sider


Tanken og forestillingen om at bruge fotografering til forskning er så uvant, at man må spørge om det overhovedet kan lade sig gøre. Var det muligt i samfundsforskningen, var det vel gjort for længe siden. Sådan lyder et lidt træt svar. At tænke sig at en samfundsforsker, som udelukkende tænker i systematiske, abstrakte, analytiske og frem for alt verbale baner, også skal til at tænke visuelt, være sanselig, konkret og visuelt skabende, det kommer der aldrig noget godt ud af. På den anden side er forskning uden kreativitet og fantasi vel utænkelig. Hvis anvendelsen af fotografier i forskningsprojekter, kan bidrage til at gøre samfundsforskningen endnu mere kreativ og fantasifuld, hvem kan så afvise en sådan idé!

Grunden til at jeg er gået i gang med denne bog, er ikke usædvanlig. Udover at det morer mig, er der efter min mening et behov for en erfaringsbaseret systematisk redegørelse om hvordan man i praksis, både som samfundsforsker men også indenfor andre discipliner, kan arbejde med fotografiet som idemateriale i sine undersøgelser. Der findes ganske enkelt lidt erfaringsbaseret litteratur herom.

Denne bog handler derfor om, hvordan jeg selv har arbejdet med fotografier som forsker, og hvilke erfaringer og tanker jeg har gjort mig om en anvendelig arbejdsmetode. Jeg vil dog her indledningsvist meddele, at min styrke nok ligger inden for den visuelle forskning, hvilket denne verbale bog vil bære præg af. Med aktiv handlen og de friske pust fra virkeligheden føler jeg mig mere som menneske, end når jeg sidder fastlåst ved et skrive- bord. Men sådan har mange andre forskere det måske også?


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.