Jette Beck J�rgensen: Organisationsfotografering 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
Forside -> Litteratur -> Jette Beck J�rgensen: Organisationsfotografering S�g

Organisationsfotografering

Jette Beck J�rgensen
Handelsh�jskolen i K�benhavn, 1991
1. udgave, 1991, 172 sider


Tanken og forestillingen om at bruge fotografering til forskning er s� uvant, at man m� sp�rge om det overhovedet kan lade sig g�re. Var det muligt i samfundsforskningen, var det vel gjort for l�nge siden. S�dan lyder et lidt tr�t svar. At t�nke sig at en samfundsforsker, som udelukkende t�nker i systematiske, abstrakte, analytiske og frem for alt verbale baner, ogs� skal til at t�nke visuelt, v�re sanselig, konkret og visuelt skabende, det kommer der aldrig noget godt ud af. P� den anden side er forskning uden kreativitet og fantasi vel ut�nkelig. Hvis anvendelsen af fotografier i forskningsprojekter, kan bidrage til at g�re samfundsforskningen endnu mere kreativ og fantasifuld, hvem kan s� afvise en s�dan id�!

Grunden til at jeg er g�et i gang med denne bog, er ikke us�dvanlig. Udover at det morer mig, er der efter min mening et behov for en erfaringsbaseret systematisk redeg�relse om hvordan man i praksis, b�de som samfundsforsker men ogs� indenfor andre discipliner, kan arbejde med fotografiet som idemateriale i sine unders�gelser. Der findes ganske enkelt lidt erfaringsbaseret litteratur herom.

Denne bog handler derfor om, hvordan jeg selv har arbejdet med fotografier som forsker, og hvilke erfaringer og tanker jeg har gjort mig om en anvendelig arbejdsmetode. Jeg vil dog her indledningsvist meddele, at min styrke nok ligger inden for den visuelle forskning, hvilket denne verbale bog vil b�re pr�g af. Med aktiv handlen og de friske pust fra virkeligheden f�ler jeg mig mere som menneske, end n�r jeg sidder fastl�st ved et skrive- bord. Men s�dan har mange andre forskere det m�ske ogs�?


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.