Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens S�g

Anthony Giddens

Lars Bo Kaspersen
Hans Reitzels Forlag, 1995
1. udgave, 1995, 221 sider
ISBN 8741230590


Den engelske sociolog Anthony Giddens indleder sin f�rste bog Capitalism and Modern Social Theory fra 1971 med det synspunkt, at "sociologien og samfundsvidenskaben tr�nger til en radikal revision".
Sociologiens prim�re opgave er if�lge Giddens at forst� og forklare menneskelig handlen og de sociale institutioner, der p� �n gang skabes af og regulerer disse handlinger. Dette m�l kan ikke n�s, s� l�nge sociologien sidder fast i etorier, udviklet for omkring hundrede �r siden. Det samfund, som de f�rste sociologer (Comte, Marx, Weber og Durkheim) s� det som deres opgave at udners�ge, var v�sentforskelligt fra dte moderne, komplekse og differentierede samfund, vi oplever i slutningen af det 20. �rhundrede. Derfor, siger Giddens, m� vi bryde med det klassiske sociologiske teorigrundlag. Nye begreber er n�dvendige, hvis den moderne verden skal begribes. Det er Giddens' ambition at foretage denne nyt�nkning.

Med Anthony Giddens - introduktion til en samfundsforsker foreligger den f�rste danske indf�ring i Giddens' sociologiske univers. Bogen gennemg�r kronologisk hele hans produktion, og l�seren kan s�ledes f�lge Giddens' udvikling fra kritiker af den klassiske sociologi til analytike af moderniteten.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.