Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Lars Bo Kaspersen: Anthony Giddens Søg

Anthony Giddens

Lars Bo Kaspersen
Hans Reitzels Forlag, 1995
1. udgave, 1995, 221 sider
ISBN 8741230590


Den engelske sociolog Anthony Giddens indleder sin første bog Capitalism and Modern Social Theory fra 1971 med det synspunkt, at "sociologien og samfundsvidenskaben trænger til en radikal revision".
Sociologiens primære opgave er ifølge Giddens at forstå og forklare menneskelig handlen og de sociale institutioner, der på én gang skabes af og regulerer disse handlinger. Dette mål kan ikke nås, så længe sociologien sidder fast i etorier, udviklet for omkring hundrede år siden. Det samfund, som de første sociologer (Comte, Marx, Weber og Durkheim) så det som deres opgave at udnersøge, var væsentforskelligt fra dte moderne, komplekse og differentierede samfund, vi oplever i slutningen af det 20. århundrede. Derfor, siger Giddens, må vi bryde med det klassiske sociologiske teorigrundlag. Nye begreber er nødvendige, hvis den moderne verden skal begribes. Det er Giddens' ambition at foretage denne nytænkning.

Med Anthony Giddens - introduktion til en samfundsforsker foreligger den første danske indføring i Giddens' sociologiske univers. Bogen gennemgår kronologisk hele hans produktion, og læseren kan således følge Giddens' udvikling fra kritiker af den klassiske sociologi til analytike af moderniteten.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.