Steinar Kvale: InterView  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Steinar Kvale: InterView S�g

InterView

Steinar Kvale
Hans Reitzels Forlag, 1997
1. udgave, 1997, 318 sider
ISBN 8741228162


Interview er uundv�rlige redskaber i den kvalitative forskning, men alligevel er den intrikate sammenh�ng mellem interviewprocessens "hvordan" og "hvorfor" ikke altid let at overskue. I denne bog redeg�r forfatteren for s�vel forskningsinterviewets teoretiske underbygning som dets praktiske aspekter. Efter en diskussion af interviewets rolle i forskningsprocessen behandles nogle af de filosofiske og videnskabsteoretiske temaer, som er vigtige i den kvalitative forskning: interviewet som samtale, postmoderne t�nkning, hermeneutik, f�nomenologi og dialektik, etiske aspekter og validitetssp�rgsm�l. Derefter guides l�seren gennem interviewprocessens syv trin, fra udformning af en interviewunders�gelse til publikation af dens resultater.

InterView henvender sig b�de til aktive forskere og til studerende inden for de humanistiske og samfundsvidenskabelige fagomr�der.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.