Birger Steen Nielsen (red.): Arbejde & subjektivitet  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Birger Steen Nielsen (red.): Arbejde & subjektivitet Søg

Arbejde & subjektivitet

Birger Steen Nielsen (red.)
Erhvers- og voksenuddannelsesgruppen, 1994
1. udgave, 1994, 295 sider
ISBN 8773492523


Den foreliggende antologi samler en række oversatte artikler under temaet "Arbejde og subjektivitet". Bogen præsenterer aktuelle forskningsbidrag om subjektivitet, erfaringsdannelse og læreprocesser i tilknytning til arbejdslivet. Dette område får her eksemplarisk karakter, idet artiklerne nok har arbejdet som omdrejningspunkt, men samtidig alle åbner sig mod temaets almene teoretiske og metodiske spørgsmål. Hovedvægten ligger på en psykoanalytisk orienteret, socialpsykologisk forskningstilgang, men med en gennemgående politisk og samfundsteoretisk perspektivering.

Antologien er et resultat af vores læsning og diskussioner i workshop- pen om "erfaringsbegrebet" under "Netværk for voksenpædagogisk teoriudvikling", der fungerede som formel ramme fra 1991 til 1993, støttet af Statens Humanistiske Forskningsråd, og som fortsat eksisterer i mindre formelle former. Vi mener, at antologien udfylder et hul ikke blot inden for voksenpædagogisk forskning og undervisning, men også inden for bredere kulturteoretiske, sociologiske, psykologiske og pædagogiske fagområder.

I slipstrørnmen fra postmodernisme, systemteori og konstruktivisme fortoner menneskers konkrete erfaringer sig. Heroverfor præsenterer antologien en kritisk forskningstradition, der netop forsøger at lade vores modsigelsesfulde erfaringer komme til orde - uforkortet. Det er en tradition, der tidligere har spillet en betydelig rolle herhjemme, og som nu re- aktualiseres i en række konkrete politiske og teoretiske sammenhænge.

Bogens artikler har karakter af smagsprøver, af enkelte sonder ned i omfattende problemfelter og diskussioner. Det er dog vores håb, at de enkelte artikler hver især er så tilpas afrundede, at de kan læses med udbytte af studerende inden for de nævnte fagområder, men også af den almindelige videnskabeligt interesserede, kritisk indstillede læser. Hvis de derudover kan virke inspirerende på hjemlige forskningsmiljøer, er vores mål med at oversatte og udgive disse artikler opfyldt.

Antologien er bygget op på følgende måde: "Indledningen" giver et bud på, hvilken status og relevans temaet "Arbejde og subjektivitet" har !dag. Derefter følger de otte oversatte artikler, der er grupperer to og to i fire afsnit. Hvert afsnit indledes med en redaktionel introduktion til artiklerne. Endelig afsluttes bogen med et kort "Voksenpædagogisk efterord". Selv om bogen således er komponeret på en bestemt måde, kan man som læser gå igang, hvor man har lyst - ud fra sin interesse. Ingen af artiklerne forudsætter, at man har læst de andre. Men forhåbentlig virker de alle så stimulerende, at man får lyst til også at læse resten.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.