Birger Steen Nielsen (red.): Arbejde & subjektivitet  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Birger Steen Nielsen (red.): Arbejde & subjektivitet S�g

Arbejde & subjektivitet

Birger Steen Nielsen (red.)
Erhvers- og voksenuddannelsesgruppen, 1994
1. udgave, 1994, 295 sider
ISBN 8773492523


Den foreliggende antologi samler en r�kke oversatte artikler under temaet "Arbejde og subjektivitet". Bogen pr�senterer aktuelle forskningsbidrag om subjektivitet, erfaringsdannelse og l�reprocesser i tilknytning til arbejdslivet. Dette omr�de f�r her eksemplarisk karakter, idet artiklerne nok har arbejdet som omdrejningspunkt, men samtidig alle �bner sig mod temaets almene teoretiske og metodiske sp�rgsm�l. Hovedv�gten ligger p� en psykoanalytisk orienteret, socialpsykologisk forskningstilgang, men med en gennemg�ende politisk og samfundsteoretisk perspektivering.

Antologien er et resultat af vores l�sning og diskussioner i workshop- pen om "erfaringsbegrebet" under "Netv�rk for voksenp�dagogisk teoriudvikling", der fungerede som formel ramme fra 1991 til 1993, st�ttet af Statens Humanistiske Forskningsr�d, og som fortsat eksisterer i mindre formelle former. Vi mener, at antologien udfylder et hul ikke blot inden for voksenp�dagogisk forskning og undervisning, men ogs� inden for bredere kulturteoretiske, sociologiske, psykologiske og p�dagogiske fagomr�der.

I slipstr�rnmen fra postmodernisme, systemteori og konstruktivisme fortoner menneskers konkrete erfaringer sig. Heroverfor pr�senterer antologien en kritisk forskningstradition, der netop fors�ger at lade vores modsigelsesfulde erfaringer komme til orde - uforkortet. Det er en tradition, der tidligere har spillet en betydelig rolle herhjemme, og som nu re- aktualiseres i en r�kke konkrete politiske og teoretiske sammenh�nge.

Bogens artikler har karakter af smagspr�ver, af enkelte sonder ned i omfattende problemfelter og diskussioner. Det er dog vores h�b, at de enkelte artikler hver is�r er s� tilpas afrundede, at de kan l�ses med udbytte af studerende inden for de n�vnte fagomr�der, men ogs� af den almindelige videnskabeligt interesserede, kritisk indstillede l�ser. Hvis de derudover kan virke inspirerende p� hjemlige forskningsmilj�er, er vores m�l med at oversatte og udgive disse artikler opfyldt.

Antologien er bygget op p� f�lgende m�de: "Indledningen" giver et bud p�, hvilken status og relevans temaet "Arbejde og subjektivitet" har !dag. Derefter f�lger de otte oversatte artikler, der er grupperer to og to i fire afsnit. Hvert afsnit indledes med en redaktionel introduktion til artiklerne. Endelig afsluttes bogen med et kort "Voksenp�dagogisk efterord". Selv om bogen s�ledes er komponeret p� en bestemt m�de, kan man som l�ser g� igang, hvor man har lyst - ud fra sin interesse. Ingen af artiklerne foruds�tter, at man har l�st de andre. Men forh�bentlig virker de alle s� stimulerende, at man f�r lyst til ogs� at l�se resten.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.