Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red.): Mesterl�re - l�ring som social praksis  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red.): Mesterl�re - l�ring som social praksis S�g

Mesterl�re - l�ring som social praksis

Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red.)
Hans Reitzels Forlag, 1999
1. udgave, 1999, 296 sider
ISBN 8741227395


Denne bog retter opm�rksomheden mod en h�vdvunden m�de at organisere l�ring p�. I mesterl�re finder l�ringen sted i netop den situation, hvor det l�rte skal anvendes. Herved modvirkes det "praksis-chok", som i dag kan pr�ge overgange fra uddannelse til arbejde.

Forfatterne tager udgangspunkt i den traditionelle form for mesterl�re og diskuterer dens relevans i en moderne p�dagogisk sammenh�ng. i f�rste del af bogen introduceres Jean Laves teori om situeret l�ring og Hubert og Stuart Dreyfus' teori om intuitiv ekspertise. Derefter vises i en r�kke kapitler, hvordan mesterl�re eller tilsvarende l�ringsformer i dag benyttes p� forskellige omr�der (smedefag, idr�t og uddannelse af salgskonsulenter, l�ger, koncertpianister og forskere). Sidst i bogen g�res de pr�senterede teorier til genstand for en kritisk vurdering, og bogen afsluttes med en sammenfattende beskrivelse af muligheder, ressourcer og udfordringer i et landskab pr�get af naturlige l�ringssituationer.

Bogen vil kunne indg� i undervisningen p� universiteter, seminarier og andre l�reanstalter. Dens almene sigte g�r, at den vil kunne bidrage til diskussion af l�ring ogs� blandt andre faggrupper end dem, der er direkte omhandlet i bogens kapitler, fx l�rere, socialarbejdere, sygeplejersker og andre, som interesserer sig for at forst� l�ring i en social praksis.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.