Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red.): Mesterlære - læring som social praksis  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red.): Mesterlære - læring som social praksis Søg

Mesterlære - læring som social praksis

Klaus Nielsen og Steinar Kvale (red.)
Hans Reitzels Forlag, 1999
1. udgave, 1999, 296 sider
ISBN 8741227395


Denne bog retter opmærksomheden mod en hævdvunden måde at organisere læring på. I mesterlære finder læringen sted i netop den situation, hvor det lærte skal anvendes. Herved modvirkes det "praksis-chok", som i dag kan præge overgange fra uddannelse til arbejde.

Forfatterne tager udgangspunkt i den traditionelle form for mesterlære og diskuterer dens relevans i en moderne pædagogisk sammenhæng. i første del af bogen introduceres Jean Laves teori om situeret læring og Hubert og Stuart Dreyfus' teori om intuitiv ekspertise. Derefter vises i en række kapitler, hvordan mesterlære eller tilsvarende læringsformer i dag benyttes på forskellige områder (smedefag, idræt og uddannelse af salgskonsulenter, læger, koncertpianister og forskere). Sidst i bogen gøres de præsenterede teorier til genstand for en kritisk vurdering, og bogen afsluttes med en sammenfattende beskrivelse af muligheder, ressourcer og udfordringer i et landskab præget af naturlige læringssituationer.

Bogen vil kunne indgå i undervisningen på universiteter, seminarier og andre læreanstalter. Dens almene sigte gør, at den vil kunne bidrage til diskussion af læring også blandt andre faggrupper end dem, der er direkte omhandlet i bogens kapitler, fx lærere, socialarbejdere, sygeplejersker og andre, som interesserer sig for at forstå læring i en social praksis.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.