Lise Tingleff Nielsen: Udvikling gennem deltagelse 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
Forside -> Litteratur -> Lise Tingleff Nielsen: Udvikling gennem deltagelse Søg

Udvikling gennem deltagelse


Lise Tingleff Nielsen
Roskilde Universitetscenter
1. udgave 1998, 224 sider


Denne rapport er en fremstilling af et kandidatspeciale, som er udarbejdet i studieåret 1997/98 på pædagogikuddannelsen på Roskilde Universitetscenter.

Udvikling gennem deltagelse er titlen på rapporten og henviser til projektets fokusering på den pædagogiske konsulents opgave som pædagogisk udvikler og samtidig hentyder til projektets omdrejningspunkt, nemlig lærerens læringsproces. Rapporten præsenterer en historisk konkret analyse af forudsætningerne for lærerens læring i den sociale praksis i folkeskolen, og svarer på problemstillingen: Hvordan kan man som udefra kommende konsulent være med til at skabe konstruktive forudsætninger for læring og pædagogisk udvikling?

Udover at bruge arbejdet med specialeprojektet som anledning til at analysere og bearbejde mine egne teoretiske og empiriske erfaringer har min intention været at præsentere en analyse, som kunne give anledning til en god diskussion med mennesker, som har viden om, erfaringer fra og ikke mindst interesse i pædagogisk forsknings- og udviklingsarbejde.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.