Lise Tingleff Nielsen: Udvikling gennem deltagelse 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
Forside -> Litteratur -> Lise Tingleff Nielsen: Udvikling gennem deltagelse S�g

Udvikling gennem deltagelse


Lise Tingleff Nielsen
Roskilde Universitetscenter
1. udgave 1998, 224 sider


Denne rapport er en fremstilling af et kandidatspeciale, som er udarbejdet i studieåret 1997/98 på p�dagogikuddannelsen på Roskilde Universitetscenter.

Udvikling gennem deltagelse er titlen på rapporten og henviser til projektets fokusering på den p�dagogiske konsulents opgave som p�dagogisk udvikler og samtidig hentyder til projektets omdrejningspunkt, nemlig l�rerens l�ringsproces. Rapporten pr�senterer en historisk konkret analyse af foruds�tningerne for l�rerens l�ring i den sociale praksis i folkeskolen, og svarer på problemstillingen: Hvordan kan man som udefra kommende konsulent v�re med til at skabe konstruktive foruds�tninger for l�ring og p�dagogisk udvikling?

Udover at bruge arbejdet med specialeprojektet som anledning til at analysere og bearbejde mine egne teoretiske og empiriske erfaringer har min intention v�ret at pr�sentere en analyse, som kunne give anledning til en god diskussion med mennesker, som har viden om, erfaringer fra og ikke mindst interesse i p�dagogisk forsknings- og udviklingsarbejde.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.