Henning Salling Olesen: Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Henning Salling Olesen: Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring S�g

Voksenundervisning - hverdagsliv og erfaring

Henning Salling Olesen
Unge P�dagoger, 1985
1. udgave, 1985, 356 sider
ISBN 8787400685


Hvorfor mere voksenundervisning? Hvorfor Betalt Frihed til Uddannelse? Hvordan bliver voksenundervisning en hj�lp til at orintere sig i hverdagen og handle i den?

Bogen belyser sociale og psykologiske betingelser for voksenp�dagogik og uddannelsespolitik og henvender sig til voksenundervisere og andre interesserede, i fagbev�gelsen, gr�srodsbev�gelser o.lign.

Med sine temaer ser den p� voksenundervisningsomr�det som en helhed:

  • Den historiske udvikling af voksenundervisningen. Fritidsundervisning, den kompetencegivende og erhvervsrettede undervisning.
  • Det moderne hverdagslivs betingelser for voksnes bevidsthed og handlemuligheder.
  • Bryggeriarbejdernes erfaringer med alternative l�reprocesser.
  • Voksenp�dagogik som st�tte til en virkelighedsn�r l�reproces med kollektiv selvregulering som m�l.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.