Majken Schultz: Kultur i organisationer  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Majken Schultz: Kultur i organisationer Søg

Kultur i organisationer

Majken Schultz
Handelshøjskolens Forlag, 1990
1. udgave, 3. oplag 1995, 170 sider
ISBN 8716131592


Er organisationskultur en manipulerbar variabel, som organisationen har? Eller er organisationskultur en ny metafor til forståelse af, hvordan mennesker lever sammen i organisationer? Er organisationskultur fælles eller delt? Eksisterer organisationskultur, fordi den er nødvendig for organisationens overlevelse, eller fordi organisationsmedlemmerne finder den meningsfuld?

Forfatteren tolker kulturen i forskellige konkrete organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, med fokus på en organisations værdier og grundlæggende antagelser, dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv, der tager sigte på en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer.

Endelig diskuterer forfatteren de to kulturperspektivers muligheder for at påvirke en kulturforandring i en konkret organisation.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.