Majken Schultz: Kultur i organisationer  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Majken Schultz: Kultur i organisationer S�g

Kultur i organisationer

Majken Schultz
Handelsh�jskolens Forlag, 1990
1. udgave, 3. oplag 1995, 170 sider
ISBN 8716131592


Er organisationskultur en manipulerbar variabel, som organisationen har? Eller er organisationskultur en ny metafor til forst�else af, hvordan mennesker lever sammen i organisationer? Er organisationskultur f�lles eller delt? Eksisterer organisationskultur, fordi den er n�dvendig for organisationens overlevelse, eller fordi organisationsmedlemmerne finder den meningsfuld?

Forfatteren tolker kulturen i forskellige konkrete organisationer dels ud fra et funktionalistisk kulturperspektiv, med fokus p� en organisations v�rdier og grundl�ggende antagelser, dels ud fra et symbolsk kulturperspektiv, der tager sigte p� en organisations antropologi, dens ritualer, myter og metaforer.

Endelig diskuterer forfatteren de to kulturperspektivers muligheder for at p�virke en kulturforandring i en konkret organisation.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.