Ole Thyssen: V�rdiledelse  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Ole Thyssen: V�rdiledelse S�g

V�rdiledelse

Ole Thyssen
Gyldendal, 1997
1. udgave, 1997, 275 sider
ISBN 8700311782


V�rdiledelse er en 90'er-model inden for virksomhedsledelse, som inddrager andre end �konomiske hensyn, f.eks. etik, �kologi og trivsel. Thyssen frems�tter en generel teori om organisationer i det moderne samfund. Han bygger p� Luhmanns samfundsteori, hvor organisation forst�s som et netv�rk af kommunikation med beslutninger som et centralt element; og hvor v�rdier forst�s som krav til en l�sning. Begrebet funktionssystem introduceres. Bogen bev�ger sig p� et overordnet filosofisk plan, der g�lder private virksomheder, offentlige institutioner, interessegrupper osv. Herunder emner som ledelse, eksperter, visioner, politik, moral/etik og etiske regnskaber. Udover Luhmann - som foruds�ttes bekendt - inddrages organisationsteoretikere som Mintzberg og Schein, filosoffer fra Hobbes til Habermas og Galbraith. Stilen er docerende og postulerende. Sproget er nogenlunde letl�st, men bogen er sv�r at l�se, da den bev�ger sig p� et teoretisk, filosofisk plan med mange nye definitioner og generaliseringer, som ikke altid relateres til det praktiske plan. Bogen er derfor nok mest velegnet for de h�jere uddannelser, f.eks. inden for statsvidenskab, forvaltning og virksomhedsteori. Thyssen er kendt fra et dusin b�ger.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.