Kirsten Weber: Ambivalens og erfaring  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Kirsten Weber: Ambivalens og erfaring S�g

Ambivalens og erfaring

Kirsten Weber
Erhvers- og voksenuddannelsensgruppen, 1995
1. udgave, 1995, 268 sider
ISBN 8773492841


Ambivalens og erfaring handler om voksnes l�reprocesser i hverdagsliv, arbejdsliv og fagforeningsarbejde. Gennem afs�gning af hvorledes hverdagslivets forskellige situationer - prim�rt l�narbejdet og familielivet - spiller sammen for voksne erhvervsaktive kvinder, bliver begreberne "mods�tning" og "ambivalens" centrale. Begrebet om "erfaring" bliver gennem en r�kke konkrete tekstanalyser k�nsdifferentieret og uddybet psykodynamisk.

Det empiriske felt er kvinder i fagligt arbejde og analysen af de voksne, ufagl�rte kvinders udtalte tilfredshed med deres faglige uddannelse �bner for en forst�else af det i voksenuddannelserne omdiskuterede f�nomen: Den kvindelige uddannelsesnarkomani.

I udarbejdelsen af begrebet om "social l�ring" som begreb for kvinders erfaringsdannelse diskteres

  • den kritiske bevidsthedsteoris bidrag til forst�else af voksenuddannelse.
  • psykoanalytisk og socialpsykologisk forst�else af l�reprocesser.
  • tekstanalyse som empirisk bidrag til bevidsthedsteori - herunder dybdehermeneutisk tolkningspraksis.
  • valideringskriterier i kvalitative analyser.
En gennemg�ende antagelse er, at voksnes l�ring grundl�ggende henter sin dynamik i livsl�bet og i hverdagslivets sp�ndingsfelter. analyserne sk�rper blikket for l�reprocessers grundl�ggende uregerlighed, deres omveje, deres n�dvendige t�ven og uforudsigelige spring.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.