Kirsten Weber: Ambivalens og erfaring  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Kirsten Weber: Ambivalens og erfaring Søg

Ambivalens og erfaring

Kirsten Weber
Erhvers- og voksenuddannelsensgruppen, 1995
1. udgave, 1995, 268 sider
ISBN 8773492841


Ambivalens og erfaring handler om voksnes læreprocesser i hverdagsliv, arbejdsliv og fagforeningsarbejde. Gennem afsøgning af hvorledes hverdagslivets forskellige situationer - primært lønarbejdet og familielivet - spiller sammen for voksne erhvervsaktive kvinder, bliver begreberne "modsætning" og "ambivalens" centrale. Begrebet om "erfaring" bliver gennem en række konkrete tekstanalyser kønsdifferentieret og uddybet psykodynamisk.

Det empiriske felt er kvinder i fagligt arbejde og analysen af de voksne, ufaglærte kvinders udtalte tilfredshed med deres faglige uddannelse åbner for en forståelse af det i voksenuddannelserne omdiskuterede fænomen: Den kvindelige uddannelsesnarkomani.

I udarbejdelsen af begrebet om "social læring" som begreb for kvinders erfaringsdannelse diskteres

  • den kritiske bevidsthedsteoris bidrag til forståelse af voksenuddannelse.
  • psykoanalytisk og socialpsykologisk forståelse af læreprocesser.
  • tekstanalyse som empirisk bidrag til bevidsthedsteori - herunder dybdehermeneutisk tolkningspraksis.
  • valideringskriterier i kvalitative analyser.
En gennemgående antagelse er, at voksnes læring grundlæggende henter sin dynamik i livsløbet og i hverdagslivets spændingsfelter. analyserne skærper blikket for læreprocessers grundlæggende uregerlighed, deres omveje, deres nødvendige tøven og uforudsigelige spring.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.