Anders Mathiesen (red.): Projektarbejde i praksis  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Anders Mathiesen (red.): Projektarbejde i praksis S�g

Projektarbejde i praksis

Anders Mathiesen (red.)
Unge P�dagoger, 1999
1. udgave, 1999, 234 sider
ISBN 8790220056


Projektarbejde i praksis er en v�rkstedsrapport, som pr�senterer nogle eksempler p� projektarbejde lavet af studerende p� Roskilde Universitets Center. Projekterne er historisk konkrete analyser, som adskiller sig fra andre projektarbejdsformer der fx baserer sig p� en 'teoretisk' �velse, med tilh�rende analyser der er tilpasset teorien. Den praktiske diskursanalyse - som er den arbejdsform Anders Mathiesen g�r rede for i sin indledende artikel - er projektarbejde der tager udgangspunkt i et praktisk politisk problem.

L�seren bliver introduceret til forskellige omr�der i Bourdieus teori via den praktiske diskursanalyse. Der bliver sat fokus p� akt�rgrupper og deres sammensatte institutionelle betingelser, alts� de agerendes forskellige 'positioner' i de kulturelle og politiske processer inden for de historisk konkrete problemfelter. Her kan de agerendes habitus ogs� f� afg�rende betydning.

De fem projekter som bliver pr�senteret handler alle om uddannelsesproblemer i 1990'erne, fra gymnasiereformen i 80'erne over projektarbejde i folkeskolen til l�reruddannelse og dagh�jskoler.
De studerende beskriver projekterne - den historisk konkrete analyse, hvilke overvejelser det har givet anledning til og hvordan arbejdet er skredet frem. Samtidig f�r man et v�sentligt indblik i projekternes indhold. Bogen kan alts� l�ses med to form�l: at bliver inspireret til - og klogere p� - at lave projekter, og f� noget at vide om uddannelsespolitikken fra Bertel Haarder og frem til i dag.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.