Anders Mathiesen (red.): Projektarbejde i praksis  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Anders Mathiesen (red.): Projektarbejde i praksis Søg

Projektarbejde i praksis

Anders Mathiesen (red.)
Unge Pædagoger, 1999
1. udgave, 1999, 234 sider
ISBN 8790220056


Projektarbejde i praksis er en værkstedsrapport, som præsenterer nogle eksempler på projektarbejde lavet af studerende på Roskilde Universitets Center. Projekterne er historisk konkrete analyser, som adskiller sig fra andre projektarbejdsformer der fx baserer sig på en 'teoretisk' øvelse, med tilhørende analyser der er tilpasset teorien. Den praktiske diskursanalyse - som er den arbejdsform Anders Mathiesen gør rede for i sin indledende artikel - er projektarbejde der tager udgangspunkt i et praktisk politisk problem.

Læseren bliver introduceret til forskellige områder i Bourdieus teori via den praktiske diskursanalyse. Der bliver sat fokus på aktørgrupper og deres sammensatte institutionelle betingelser, altså de agerendes forskellige 'positioner' i de kulturelle og politiske processer inden for de historisk konkrete problemfelter. Her kan de agerendes habitus også få afgørende betydning.

De fem projekter som bliver præsenteret handler alle om uddannelsesproblemer i 1990'erne, fra gymnasiereformen i 80'erne over projektarbejde i folkeskolen til læreruddannelse og daghøjskoler.
De studerende beskriver projekterne - den historisk konkrete analyse, hvilke overvejelser det har givet anledning til og hvordan arbejdet er skredet frem. Samtidig får man et væsentligt indblik i projekternes indhold. Bogen kan altså læses med to formål: at bliver inspireret til - og klogere på - at lave projekter, og få noget at vide om uddannelsespolitikken fra Bertel Haarder og frem til i dag.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.