Læring i teams 
   
 FORSIDE 
 NYHEDER 
->ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 GÆSTEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Arkiv -> Hvad er et speciale? -> Forskellen på et projekt og et speciale 3 Søg

Forskellen på et projekt og et speciale 3

Af: Jan Kampmann

Formelt set kan det vare svært at definere en forskel, i og med at der i forhold til studietid og dermed "arbejdsbelastning" er afsat ét semester til begge dele. Hvis man yderligere ser i studieordningen er der ikke defineret forskelle med hensyn til hvilket kvalitativt og niveaumæssigt grundlag vurderingen skal foretages på. Specialet adskiller sig ud fra dette udelukkende fra projektrapporter ved at de ikke har den samme type binding til bestemte modulkrav. Enten har man skrevet projekt i fx Kandidatmodul A og fulgt seminarerne i B-modulet, hvilket giver mulighed for at definere sin specialeproblemstilling indenfor eller på tværs af henholdsvis Bachelormodul, kandidatmodul A og B, eller man har skrevet projekt i kandidatmodul A og ikke deltaget i seminarerne på B-modulet, hvilket betyder at man i sit specialarbejde også skal dække B-modulets indholdsmæssige krav - men ikke nødvendigvis kun dette indhold eller perspektiv.

Formelt set adskiller specialet sig således ved at lægge op til mere tværgående problemstillinger og det er placeret som sidste del af studieforløbet, hvilket netop omkring det mere tværgående giver den studerende mulighed for at trække på studiearbejdet i de tidligere moduler. Hvilket konkret blandt andet betyder at det er legitimt at anvende elementer fra tidligere projekter i specialet - i modsætning til projekterne, hvor der principielt ikke må være overlap.

Min mere personlige holdning til det er, at forskellen er større end som så, samtidig med at jeg synes det er enormt vigtigt ikke at puste specialekravene og - forventningerne for højt op. I udgangspunktet betyder uafhængigheden af det enkelte modulkrav at specialets tematisering i høj grad bør og har mulighed for at afspejle den studerendes egen optagethed af en bestemt problemstilling på tværs af modulernes forskellige perspektiver. Endvidere har jeg en opfattelse af, at denne i højere grad selvvalgte problemstilling, som man i en eller anden udstrækning må formodes at brænde for at få undersøgt og forholdt sig til betyder, at specialet i højere grad end projekterne udtrykker den studerendes egen faglighed. Med dette antydes også, at specialets indhold og profil formentlig stadig i større grad end karakterer igennem studieforløbet er det der kommer til at "tegne" ens faglige profil efter endt kandidateksamen. Specialet er med andre ord jeres både største - og sidste - chance for empirisk, teoretisk og strengt taget også netværksmæssigt at orientere jer ind mod bestemte "nicher" på det bredt favnende pædagogiske arbejdsmarked.

I og med at vi ikke har faste "aftagerinstitutioner" for vores kandidater, er det i høj grad kandidatens individuelle faglige profilering, der skal skabe grundlaget for at møve sig ind forskellige steder. Denne profilering hænger bestemt ikke alene på specialet, idet også fagkombination, indhold i andre projekter osv. også spiller ind. Men igen - specialet er ikke uden betydning i forhold til opbygningen af jeres særlige faglige profil. Igen mener jeg ikke dette skal få folk til at gå i coma eller blive voldsomt præstationsangste, men mere prøver at se det som en chance for at realisere nogle af de faglige ideer og ønsker man har ikke blot i forhold til selve skriveprocessen, men også til hvilken indgang man ønsker at have til (arbejds-)livet efter tiden på RUC.

18. januar 1999


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.