L�ring i teams 
   
 FORSIDE 
 NYHEDER 
->ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 G�STEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Arkiv -> Hvad er et speciale? -> Speciale tricks S�g

Speciale tricks

Hvordan kommer jeg i gang efter morgenmaden?
 • Lav et ritual, når du skal i gang (lav kaffe, t�nd lys)
 • Flyt dig fysisk mellem spise/aviskrog og til arbejdssted. Eksperimentér med tid og sted. Tag gerne hjemmefra.
 • Skru ned for telefon og telefonsvarer og/eller hiv stikket ud.
 • Planl�g hvad du skal lave aftenen før.
 • Lav en realistisk tidsplan. Start med en lille plan og udvid den, når du har succes med at følge den.
 • S�t et starttidspunkt.
 • S�t tid på hvornår du holder pause og hvornår du slutter, så du bliver motiveret af en forestående hyggestund. Følg evt. følgende rytme: 45 min l�s, 10 min pause, 45 min l�s, 10 min pause, osv. i max. tre timer, derefter 2-3 timer pause, derefter forfra i samme rytme.
 • Det er vigtigt at s�tte løbende deadlines og overholde dem.
 • Opfat specialet som et arbejde og få andre til det samme.
 • Find ud af hvad ambitionsniveauet skal v�re. Sammenhold hvor mange timer du vil bruge om ugen med hvor godt specialet skal v�re. Skal jeg blot bestå eller have en høj karakter eller bare v�re tilfreds?
 • Stil spørgsmål til hvorfor du ikke har nået det planlagte. V�r nysgerrig over for dig selv.

Hvordan bliver jeg bedre til at tro på det jeg gør og skriver er godt nok?

 • Før logbog over dine erkendelser så du får overblik. logbogen kan indeholde overvejelser omkring l�sning, skrivning, empiri, tanker (tidsforbrug, hvad bruger det til, hvad er godt/skidt?). Brug det til at føre status � finde ud af om du laver noget og får noget ud af det. Bogfør både det kvantitative (hvor lang tid har jeg brugt, hvor mange sider har jeg l�st) og det kvalitative (hvad har jeg l�rt?), samt en note om hvordan jeg har det/hvilken stemning er jeg i.
 • Vis det du skriver til en du stoler på. Brug skrivegruppen eller andre du har tillid til til bekr�ftelse/afkr�ftelse.
 • Fokuser på det du har lavet i stedet for alt det du gerne ville nå, men ikke har nået. Betragt specialet som et projekt og papirer som arbejdspapirer.
 • Det er ok at have stress hvis det er den godartede slags. Det kan v�re konstruktivt at have travlt � det skaber aktivitet, handling, effektivitet, kreativitet, energi).
 • Ondartet stress virker destruktivt (modsat den godartede stress). Arbejdsprocessen kommer ud af kontrol. En måde at komme ud af denne stress er ved at analysere den og firnde ud af hvori den bunder. Stop op og brug tid på at vende den ondartede stress til noget positivt og konstruktivt.
 • Lav jeg-papirer "jeg synes, jeg mener, jeg tror, jeg vil".
 • Se det positive i både det der holder og det der er kaos (mål på det der er lykkedes).
 • Find dig selv i forhold til teorierne. � det er ok at v�re subjektiv.
 • Gå fra det abstrakte til det konkrete ved fx at fort�lle det til din mor!
 • S�t teorier og begreber i forhold til hinanden. Modstil dem.
 • Hav altid en notesbog på dig hvor du f�rdes til at skrive gode ideer og spørgsmål. En kalender med dagsplan kan med fordel benyttes, da den så samtidig kan bruges som speciale logbog.
 • Pil én god ting ud af l�sningen/skrivningen og lad det v�re dagens gode idé/påstand/undren.
 • Overblik kan skabes visuelt ved fx at lave et landkort over egen forståelse vha. post-it sedler.
 • Tegn non-figurativt hvad du føler lige nu.
(Udarbejdet p� specialeseminar p� P�dagogik, Roskilde Universitets Center i for�ret 1999 under vejledning af p�dagogisk konsulent Arno Kaae)

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.