L�ring i teams  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
  NYHEDER  
  ARKIV  
-> LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  G�STEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Logbog S�g

LOGBOG

Logbogen er sorteret efter dato med de nyeste refleksioner f�rst. Af etiske hensyn n�vnes ikke person- eller stednavne ifm. empirien. Andre personer n�vnes kun hvis de har givet tilsagn.

onsdag 16. februar 2000
Tilbage p� min pind p� Diamanten fortsatte jeg hvor jeg slap i g�r med at se p� problemformuleringen. Efter et par timers hovedbrud kom jeg frem til en ny formulering som jeg synes er mere pr�cis ift. det jeg gerne vil med specialet: "Hvordan skabes teaml�ring i en social og historisk konkret kursuspraksis?".
Resten af dagen er g�et med at l�se i Dansk P�dagogisk Tidskrift 2/98 med temaet "L�ring og situeret praksis". Det omhandler prim�rt Lave og Wengers teori om situated learning skrevet af forskellige danske p�dagogfagfolk. Noterne kommer snart her p� hjemmesiden, s� hold �je med nyhederne!

tirsdag 15. februar 2000
F�rste dag p� Den Sorte Diamant (Det Kgl. Biblioteks nye tilbygning). Der er ret gode forhold for en specialestuderende som mig. Der er ca. 160 pladser i l�sesalene og hver plads best�r af et bredt bord med lampe, behagelig kontorstol og ikke mindst str�mstik til b�rbar computer. Det er dog ikke muligt at koble sin b�rbare p� Internettet, men det ville ogs� n�sten have v�ret for utroligt. I stedet kan man benytte bibliotekets utallige computere der alle har netadgang. Nok om de fysiske forhold for denne gang.
I dag fik jeg samlet stort set alt hvad jeg hidtil har skrevet i �n tekstfil. Jeg lavede den ber�mte cut-and-paste finte og fik s�ledes samlet et dokument p� over 20 sider i l�bet af et par timer. Det er tekster fra vejlederbreve, refleksioner, metodeovervejelser, opl�g og andre nedskrevne noter bl.a. ogs� her fra logbogen!
Samtidig fik jeg kigget lidt n�rmere p� min oprindelige problemformulering s� den nu hedder: "Hvordan skabes kollektiv l�ring i et team?". Men det skal jeg kigge videre p� i morgen.

tirsdag 28. december 1999
Jeg tror jeg vil supplere min �r 2000-sikring af specialet med en velskrevet "nyt�rstale". Herved skal forst�s en beretning om specialets udvikling fra start til nu, samt ikke mindst hvordan resten af forl�bet vil tage sig ud.

mandag 27. december 1999
Som flere l�sere efterh�nden har bem�rket er denne logbog temmelig fors�mt. Det skyldes prim�rt at jeg ikke har levet op til mine egne idealer mht. altid at nedskrive mine refleksioner i min lille notesbog. P� t�rsklen til det nye �rtusinde kan jeg jo kun h�be at det vil blive bedre fremover. Dette is�r taget i betragtning n�r jeg t�nker p� hvad det nye �r vil bringe p� vejen til specialets aflevering til Sankt Hans.
Det er muligt at jeg senere vil genetablere min fors�mte logbog i og med at jeg selvf�lgelig har gjort (og ikke mindst nedskrevet) diverse refleksioner mellem 2. september til nu.

torsdag 2. september 1999
I forl�ngelse af mine erfaringer med at lede efter praktik og case, har jeg fors�gt at �ndre specialets arbejdstitel ift. hvilke signaler det gamle "Barrierer for l�ring" signalerede. Den nye arbejdstitel hedder nu "L�ring i team" og har efter min opfattelse et mere positivt og optimistisk sigte i sig.

onsdag 25. august 1999
Jeg har nu definitivt besluttet ikke at g� i praktik overhovedet. Men jeg leder stadig efter en egnet case hvor jeg kan indsamle empirien. Jeg har snakket med et par stykker men de har ikke v�ret interesseret eller haft modet til at have en specialestuderende til at kigge dem over skulderen.

tirsdag 24. august 1999
Jeg overvejer om jeg overhovedet vil i praktik eller ej. Dog er jeg fast besluttet p� at finde et sp�ndende sted at indsamle min empiri. Men i forl�ngelse af erfaringerne med DLH vil jeg ikke komme ind p� hvilke steder jeg er i kontakt med f�r en evt. aftale er indg�et. Det er dog mest sandsynligt at jeg slet ikke offentligg�r det p�g�ldende sted overhovedet.

tirsdag 10. august 1999
Jeg m�dtes med to p�dagogiske konsulenter fra DLH for at snakke om en evt. praktikplads inklusive mulighed for indsamling af empiri. Snakken var konstruktiv og de l�d meget interesseret. Dog faldt aftalen paradoksalt p� denne hjemmeside og den offentlighed der ligger til grund for den. DLH udtrykte utryghed mht. hvor meget og hvad hjemmesiden ville offentligg�re for alle og enhver - en utryghed der ogs� bundede i etiske og faglige overvejelser. Jeg fik dog utrolig meget ud af denne samtale med DLH, is�r disse etiske overvejelser og hvad hjemmesidens offentlighed i realiteten betyder for dem der omtales. Det vil helt sikkert f� konsekvenser for specialets videre f�rd.

s�ndag 8. august 1999
Omsider blev hjemmesiden opdateret efter en lidt for lang sommerferie med Roskilde Festival og Bl� Sommer. Af nye ting p� siden er et s�kaldt debat forum, hvor alle og enhver kan kommentere mine anmeldelser og lignende, ligesom alle selv kan komme med nye debatindl�g.
Ligeledes fik jeg udsendt 3. nyhedsbrev, som nu har 15 abonnenter. Og nu drager jeg i sommerhus for at l�se og hygge mig med s�de Bodil. P� tirsdag tager jeg dog et smut til DLH for at holde m�de vedr. praktikopholdet.

onsdag 23. juni 1999
Jeg har ringet til DLH og snakkede med X som vil vende tilbage til mig p� fredag ang. praktikophold. Jeg er lidt sp�ndt p� om de vil have mig, men nu m� vi se.
Lars Knudsen gav mig en id� i sin kommentar i g�stebogen om at kontakte Evalueringscenteret om evt. praktikplads. Dem vil jeg pr�ve at ringe til.
Og s� fik jeg omsider sendt mit f�rste nyhedsbrev til de 11 tilmeldte der pt. er p� listen. Du kan se nyhedsbrevet ved at tilmelde dig p� forsiden.

mandag 21. juni 1999
Jeg har l�st Lise Tingleff Nielsens speciale f�rdig og skrevet noter. Jeg var virkelig imponeret over niveauet og det var i det hele taget utrolig sp�ndende l�sning. Men det kunne man m�ske ogs� forvente af et speciale der har f�et 13!
Jeg kan bruge mange af hendes refleksioner omkring at udforske i praksis og metodetilgangen i det hele taget. Jeg tror i hvert fald at jeg b�r udnytte at jeg ogs� har l�st en del Bourdieu, men m�ske skal jeg fors�ge at v�gte det lidt anderledes s� Bourdieu ikke fylder liges� meget som hos Lise.
Jeg har stadig mit f�rste nyhedsbrev til gode men jeg har immerv�k ogs� prioriteret l�sningen betydeligt den sidste uges tid. Og det bliver jeg nok ved med inden jeg drager til Roskilde Festival n�ste mandag. Inden da skal jeg have l�st og skrevet noter til Mads Hermansen: L�ringens horisont.

onsdag 16. juni 1999
Efter at jeg har sat mig ned og lavet en l�seplan g�r det v�sentlig bedre med ogs� at f� l�st noget (jf. 10/6 1999). Til geng�ld er det f�rste nyhedsbrev ikke udsendt endnu men det kommer enten i dag eller i morgen.
Jeg har ringet til DLH og lagt en besked om at jeg gerne snart vil have en tilbagemelding omkring praktik. Jeg ser frem til at h�re fra dem.
Dagen har ellers v�ret pr�get af ekstrem sl�vhed, hvilket udelukkende skyldes eskalerende h�feber og deraf f�lgende indtagelse af medicin (med r�d trekant!). Jeg h�ber at v�re bedre k�rende i morgen!

torsdag 10. juni 1999
Jeg er blevet helt overv�ldet over al den opm�rksomhed jeg har skabt pga. offenligg�relsen af hjemmesiden. Jeg har f�et en del komplimenter fra b�de venner og folk jeg slet ikke kender om at det er et godt initiativ jeg har har taget.
Pga. denne "popularitet" har jeg installeret en counter og et statistik-javaprogram, som kan give mig et praj om hvor og hvad mine bes�gende kigger p�. Dette skulle gerne i l�ngden f�re til en endnu bedre hjemmeside - tilpasset efter brugerne.
Jeg m� nok ogs� snart udsende det f�rste nyhedsbrev, men ogs� se at f� l�st noget mere, s� det hele ikke g�r op i at "lege" med hjemmeside! (Jeg skal nok, Bodil! :-))

tirsdag 8. juni 1999
Ringede til X og hun l�d interesseret omkring mine praktik/case-tanker og ville tage det op p� f�rstkommende m�de. Hun vender tilbage til mig snarest. Jeg har sendt hende adressen p� specialehjemmesiden.
Derudover rettede jeg sm�ting p� hjemmesiden og sendte email til alle venner og bekendte om at hjemmesiden nu er officiel.

mandag 7. juni 1999
Bes�gte DLHs (Danmarks L�rerh�jskole) hjemmeside () hvor jeg fandt noget interessant om Forskningscenter for Voksenuddannelse. Jeg ringede til DLH og fik fat i X. Hende ringer jeg til i morgen.
Ellers er dagen udelukkende g�et med at lave hjemmeside.

l�rdag 5. juni 1999
Jeg vil gerne unders�ge en social og historisk konkret praksis, hvor det er muligt at karakterisere flere forskellige relationer i teamet: teamets indbyrdes relationer, relationer til mig som udefrakommende, deres relationer til kursisterne og relationen til det stof der der undervises i.
Intentionen fra min side ved at lade fremstillingen tage udgangspunkt i praksis er at pege p�, at den sociale virkelighed kan v�re mods�tningsfyldt ift. l�ring.
Projektets problemstilling, metode og analyse kan f�rst ses senere i processen, da den ikke er (eller kan v�re) fastlagt p� forh�nd.
Jeg vil v�re p�dagogisk udviklingskonsulent - befordrer af l�rerens l�reproces!

onsdag 2. juni 1999
Skrivegruppem�de hos Katrine.
Vejlederm�de hos Katrin.
Der kommer uddybende kommentarer og refleksioner om disse m�der snarest.

onsdag 26. maj 1999
"Forskning best�r i en s�gen efter viden og en formidling af denne viden til et f�llesskab, som vurderer den." (Tom Andersen, s. 168) Hvilken slags viden til hvilken form for f�llesskab? (svar: relativ viden og et f�llesskab best�ende af praktikere). Dette kunne v�re interessant at arbejde videre med i specialet og den m�de jeg indsamler empiri p�. Ligesom det kunne v�re interessant at arbejde aktivt med mine egne refleksioner under og efter specialet. Reflekterende efterskrift efter konfrontationen med f�llesskabet/casen/kollegaer).

torsdag 20. maj 1999
En yderst plausibel grund til at supplere det talte sprog i samtalen med billed- og kropssprog er, at man p� den m�de kan udvide den sociale virkelighed som talesproget begr�nser.

onsdag 19. maj 1999
En anden mulighed var at casen var et reflekterende team. Jeg kunne pr�ve at observere et reflekterende team i deres arbejde under hele processen. Hvordan vil jeg selv v�re refleksiv?

mandag 17. maj 1999
Hvordan kan jeg bruge eventyret som metafor i specialet? Har eventyret og specialet nogle lighedspunkter? Hvilke?

s�ndag 16. maj 1999
Skal hjemmesiden blot v�re en samling tekster eller skal der ogs� eksistere et mere kreativt "udfoldelsesrum" hvor andre kan v�re med? Hvordan g�r jeg siderne interaktive?

fredag 14. maj 1999
Mit fokus er ikke den individuelle l�ring men den l�ring der foreg�r p� gruppeniveau - organisatorisk l�ring. Single-loop learning kan ogs� have sin berettigelse da det ikke altid er muligt eller �nskv�rdigt at evaluere og reflektere over de bagvedliggende variabler og v�rdier. Men problemet opst�r n�r man ikke er bevidst om de utilsigtede konsekvenser af single-looping, men kun de tilsigtede matches.
"It is important for social scientists to study double-loop change because if they focus only on single-loop chance, they may unwittingly become servants of the status quo." (Argyris)
Metode: F� informanterne til at skrive deres egen case p� forh�nd eller evt. starte interviewet med non-stop-writing. Memory Work, Empiriindsamling gennem workshop.

torsdag 6. maj 1999
L�ringsrum - brug maling eller l�g et puslespil!
Hvordan opst�r aha-oplevelser hos mig?
Hvorfor m� jeg ikke lege som akademiker - og hvem bestemmer det? Hvor g�r og hvem s�tter videnskabelighedens gr�nser?

fredag 23. april 1999
Hvad vil det sige at arbejde med en case?
Hvordan kan det endelige speciale komme til at afspejle en hyberstruktureret virkelighed?

torsdag 22. april 1999
Fokus b�r v�re en gruppe uddannelsesfolk der i det daglige har med undervisning og l�ring at g�re. Det beh�ver derfor ikke n�dvendigvis at v�re en konsulentgruppe i en privat virksomhed. Alternativer kunne v�re et l�rerkollegie, kursusinstrukt�rer, personaleafdeling, offentligt/privat firma.

tirsdag 20. april 1999
Bes�gte Carl Bro hvor jeg snakkede med Nils Alstrup ang. evt. praktikophold. Bes�get gik godt og vi fik en sp�ndende snak om hvilke muligheder der var for at komme til at arbejde med. Imidlertid har Carl Bro ikke mulighed for at tilbyde l�nnet praktik, hvilket har givet mig nogle "�konomiske skrupler". Aftalen er derfor at jeg leder videre efter en l�nnet praktikplads, men at Carl Bro lader "d�ren st� �ben" til jeg vender tilbage.

s�ndag 4. april 1999 Interview: Hvad er den st�rste udfordring ved at lave interview og indsamle/bearbejde empiri alene? Hvilke klassiske faldgruber skal jeg passe p�? Hvordan skal jeg forholde mig til det i selve interviewet (jf. p�lidelighed og gyldighed)? Balancen mellem forskeren og personen Torben Heikel Vinther.
Metafor: Hvad f�r jeg ud af at anvende en metafor? Hvordan finder jeg en relevant metafor? Hvad er min umiddelbare motivation for at bruge en metafor? Hvilken genre og hvor integreret skal metaforen v�re?
Integration: Hvad er det reelt der bliver integreret i specialet? Fagene p�dagogik og kommunikation! Hvorledes kommer det til udtryk i specialet? Hvordan p�virker det mit arbejde og min metode?
Internet: Hvad vil jeg bruge Internettet til i processen? Hvem er den til for ud over min egen forn�jelse? Er det blot en overspringshandling?

l�rdag 3. april 1999
Normativitet ift. hvad der er den optimale l�ring.
Rationalitet ift. at man som konsulent fx konstruere l�reprocesser som virker ens over for alle klienter (generalisering). Hvordan og hvem definerer at der er tale om en l�ringsbarriere?

fredag 12. marts 1999
Det er ikke alle barrierer der n�dvendigvis skal brydes, da disse barrierer kan v�re en n�dvendighed for at leve! Men m�ske kan der ligge noget konstruktivt i at v�re bevidst om disse barrierer n�r blot der samtidig eksisterer en respekt over for dem. Kan man sige at man b�r have respekt for andres og egne barrierer for l�ring men ikke n�dvendigvis acceptere dem?

Toppen af siden

ID�

Id�en med denne projekt logbog er at jeg nedskriver mine refleksioner vedr�rende forskellige emner i arbejdet med specialet. Det g�r jeg fordi det er en fordel for mit videre specialearbejde at jeg har mange af mine refleksioner p� skrift. Endvidere kan selve det at nedskrive refleksionerne medf�re nye refleksioner og s�ledes s�tte helt nye tankeprocesser i gang.

Ren praktisk bliver logbogen til ved at jeg altid har en notesbog med mig hvor jeg f�rdes. Derfor er der b�de plads til refleksioner skabt ved l�sning af b�ger, deltagelse i kurser, m�der med skrivegruppen og vejleder, g�ture i skoven, diskussioner med k�reste, venner, familie og medstuderende og mange andre situationer. Overordnet set handler det om at gribe tankerne mens de er der og skrive dem ned s� de ikke glemmes.

Projekt logbogen er med til at bearbejde min egen forforst�else af et fagligt emne eller oplevelse af empirien. Derfor vil jeg ogs� senere i processen konfrontere andre med mine refleksioner for p� den m�de at nuancere forforst�else og evt. luge ud i mine "blinde pletter" og generaliseringer. Vil du l�se mere om det at skrive projekt logbog kan du l�se mine noter af Jette Fogs bog "Med samtalen som udgangspunkt".


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.