Læring i teams  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
  NYHEDER  
  ARKIV  
-> LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  GÆSTEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Logbog Søg

LOGBOG

Logbogen er sorteret efter dato med de nyeste refleksioner først. Af etiske hensyn nævnes ikke person- eller stednavne ifm. empirien. Andre personer nævnes kun hvis de har givet tilsagn.

onsdag 16. februar 2000
Tilbage på min pind på Diamanten fortsatte jeg hvor jeg slap i går med at se på problemformuleringen. Efter et par timers hovedbrud kom jeg frem til en ny formulering som jeg synes er mere præcis ift. det jeg gerne vil med specialet: "Hvordan skabes teamlæring i en social og historisk konkret kursuspraksis?".
Resten af dagen er gået med at læse i Dansk Pædagogisk Tidskrift 2/98 med temaet "Læring og situeret praksis". Det omhandler primært Lave og Wengers teori om situated learning skrevet af forskellige danske pædagogfagfolk. Noterne kommer snart her på hjemmesiden, så hold øje med nyhederne!

tirsdag 15. februar 2000
Første dag på Den Sorte Diamant (Det Kgl. Biblioteks nye tilbygning). Der er ret gode forhold for en specialestuderende som mig. Der er ca. 160 pladser i læsesalene og hver plads består af et bredt bord med lampe, behagelig kontorstol og ikke mindst strømstik til bærbar computer. Det er dog ikke muligt at koble sin bærbare på Internettet, men det ville også næsten have været for utroligt. I stedet kan man benytte bibliotekets utallige computere der alle har netadgang. Nok om de fysiske forhold for denne gang.
I dag fik jeg samlet stort set alt hvad jeg hidtil har skrevet i én tekstfil. Jeg lavede den berømte cut-and-paste finte og fik således samlet et dokument på over 20 sider i løbet af et par timer. Det er tekster fra vejlederbreve, refleksioner, metodeovervejelser, oplæg og andre nedskrevne noter bl.a. også her fra logbogen!
Samtidig fik jeg kigget lidt nærmere på min oprindelige problemformulering så den nu hedder: "Hvordan skabes kollektiv læring i et team?". Men det skal jeg kigge videre på i morgen.

tirsdag 28. december 1999
Jeg tror jeg vil supplere min År 2000-sikring af specialet med en velskrevet "nytårstale". Herved skal forstås en beretning om specialets udvikling fra start til nu, samt ikke mindst hvordan resten af forløbet vil tage sig ud.

mandag 27. december 1999
Som flere læsere efterhånden har bemærket er denne logbog temmelig forsømt. Det skyldes primært at jeg ikke har levet op til mine egne idealer mht. altid at nedskrive mine refleksioner i min lille notesbog. På tærsklen til det nye årtusinde kan jeg jo kun håbe at det vil blive bedre fremover. Dette især taget i betragtning når jeg tænker på hvad det nye år vil bringe på vejen til specialets aflevering til Sankt Hans.
Det er muligt at jeg senere vil genetablere min forsømte logbog i og med at jeg selvfølgelig har gjort (og ikke mindst nedskrevet) diverse refleksioner mellem 2. september til nu.

torsdag 2. september 1999
I forlængelse af mine erfaringer med at lede efter praktik og case, har jeg forsøgt at ændre specialets arbejdstitel ift. hvilke signaler det gamle "Barrierer for læring" signalerede. Den nye arbejdstitel hedder nu "Læring i team" og har efter min opfattelse et mere positivt og optimistisk sigte i sig.

onsdag 25. august 1999
Jeg har nu definitivt besluttet ikke at gå i praktik overhovedet. Men jeg leder stadig efter en egnet case hvor jeg kan indsamle empirien. Jeg har snakket med et par stykker men de har ikke været interesseret eller haft modet til at have en specialestuderende til at kigge dem over skulderen.

tirsdag 24. august 1999
Jeg overvejer om jeg overhovedet vil i praktik eller ej. Dog er jeg fast besluttet på at finde et spændende sted at indsamle min empiri. Men i forlængelse af erfaringerne med DLH vil jeg ikke komme ind på hvilke steder jeg er i kontakt med før en evt. aftale er indgået. Det er dog mest sandsynligt at jeg slet ikke offentliggør det pågældende sted overhovedet.

tirsdag 10. august 1999
Jeg mødtes med to pædagogiske konsulenter fra DLH for at snakke om en evt. praktikplads inklusive mulighed for indsamling af empiri. Snakken var konstruktiv og de lød meget interesseret. Dog faldt aftalen paradoksalt på denne hjemmeside og den offentlighed der ligger til grund for den. DLH udtrykte utryghed mht. hvor meget og hvad hjemmesiden ville offentliggøre for alle og enhver - en utryghed der også bundede i etiske og faglige overvejelser. Jeg fik dog utrolig meget ud af denne samtale med DLH, især disse etiske overvejelser og hvad hjemmesidens offentlighed i realiteten betyder for dem der omtales. Det vil helt sikkert få konsekvenser for specialets videre færd.

søndag 8. august 1999
Omsider blev hjemmesiden opdateret efter en lidt for lang sommerferie med Roskilde Festival og Blå Sommer. Af nye ting på siden er et såkaldt debat forum, hvor alle og enhver kan kommentere mine anmeldelser og lignende, ligesom alle selv kan komme med nye debatindlæg.
Ligeledes fik jeg udsendt 3. nyhedsbrev, som nu har 15 abonnenter. Og nu drager jeg i sommerhus for at læse og hygge mig med søde Bodil. På tirsdag tager jeg dog et smut til DLH for at holde møde vedr. praktikopholdet.

onsdag 23. juni 1999
Jeg har ringet til DLH og snakkede med X som vil vende tilbage til mig på fredag ang. praktikophold. Jeg er lidt spændt på om de vil have mig, men nu må vi se.
Lars Knudsen gav mig en idé i sin kommentar i gæstebogen om at kontakte Evalueringscenteret om evt. praktikplads. Dem vil jeg prøve at ringe til.
Og så fik jeg omsider sendt mit første nyhedsbrev til de 11 tilmeldte der pt. er på listen. Du kan se nyhedsbrevet ved at tilmelde dig på forsiden.

mandag 21. juni 1999
Jeg har læst Lise Tingleff Nielsens speciale færdig og skrevet noter. Jeg var virkelig imponeret over niveauet og det var i det hele taget utrolig spændende læsning. Men det kunne man måske også forvente af et speciale der har fået 13!
Jeg kan bruge mange af hendes refleksioner omkring at udforske i praksis og metodetilgangen i det hele taget. Jeg tror i hvert fald at jeg bør udnytte at jeg også har læst en del Bourdieu, men måske skal jeg forsøge at vægte det lidt anderledes så Bourdieu ikke fylder ligeså meget som hos Lise.
Jeg har stadig mit første nyhedsbrev til gode men jeg har immervæk også prioriteret læsningen betydeligt den sidste uges tid. Og det bliver jeg nok ved med inden jeg drager til Roskilde Festival næste mandag. Inden da skal jeg have læst og skrevet noter til Mads Hermansen: Læringens horisont.

onsdag 16. juni 1999
Efter at jeg har sat mig ned og lavet en læseplan går det væsentlig bedre med også at få læst noget (jf. 10/6 1999). Til gengæld er det første nyhedsbrev ikke udsendt endnu men det kommer enten i dag eller i morgen.
Jeg har ringet til DLH og lagt en besked om at jeg gerne snart vil have en tilbagemelding omkring praktik. Jeg ser frem til at høre fra dem.
Dagen har ellers været præget af ekstrem sløvhed, hvilket udelukkende skyldes eskalerende høfeber og deraf følgende indtagelse af medicin (med rød trekant!). Jeg håber at være bedre kørende i morgen!

torsdag 10. juni 1999
Jeg er blevet helt overvældet over al den opmærksomhed jeg har skabt pga. offenliggørelsen af hjemmesiden. Jeg har fået en del komplimenter fra både venner og folk jeg slet ikke kender om at det er et godt initiativ jeg har har taget.
Pga. denne "popularitet" har jeg installeret en counter og et statistik-javaprogram, som kan give mig et praj om hvor og hvad mine besøgende kigger på. Dette skulle gerne i længden føre til en endnu bedre hjemmeside - tilpasset efter brugerne.
Jeg må nok også snart udsende det første nyhedsbrev, men også se at få læst noget mere, så det hele ikke går op i at "lege" med hjemmeside! (Jeg skal nok, Bodil! :-))

tirsdag 8. juni 1999
Ringede til X og hun lød interesseret omkring mine praktik/case-tanker og ville tage det op på førstkommende møde. Hun vender tilbage til mig snarest. Jeg har sendt hende adressen på specialehjemmesiden.
Derudover rettede jeg småting på hjemmesiden og sendte email til alle venner og bekendte om at hjemmesiden nu er officiel.

mandag 7. juni 1999
Besøgte DLHs (Danmarks Lærerhøjskole) hjemmeside () hvor jeg fandt noget interessant om Forskningscenter for Voksenuddannelse. Jeg ringede til DLH og fik fat i X. Hende ringer jeg til i morgen.
Ellers er dagen udelukkende gået med at lave hjemmeside.

lørdag 5. juni 1999
Jeg vil gerne undersøge en social og historisk konkret praksis, hvor det er muligt at karakterisere flere forskellige relationer i teamet: teamets indbyrdes relationer, relationer til mig som udefrakommende, deres relationer til kursisterne og relationen til det stof der der undervises i.
Intentionen fra min side ved at lade fremstillingen tage udgangspunkt i praksis er at pege på, at den sociale virkelighed kan være modsætningsfyldt ift. læring.
Projektets problemstilling, metode og analyse kan først ses senere i processen, da den ikke er (eller kan være) fastlagt på forhånd.
Jeg vil være pædagogisk udviklingskonsulent - befordrer af lærerens læreproces!

onsdag 2. juni 1999
Skrivegruppemøde hos Katrine.
Vejledermøde hos Katrin.
Der kommer uddybende kommentarer og refleksioner om disse møder snarest.

onsdag 26. maj 1999
"Forskning består i en søgen efter viden og en formidling af denne viden til et fællesskab, som vurderer den." (Tom Andersen, s. 168) Hvilken slags viden til hvilken form for fællesskab? (svar: relativ viden og et fællesskab bestående af praktikere). Dette kunne være interessant at arbejde videre med i specialet og den måde jeg indsamler empiri på. Ligesom det kunne være interessant at arbejde aktivt med mine egne refleksioner under og efter specialet. Reflekterende efterskrift efter konfrontationen med fællesskabet/casen/kollegaer).

torsdag 20. maj 1999
En yderst plausibel grund til at supplere det talte sprog i samtalen med billed- og kropssprog er, at man på den måde kan udvide den sociale virkelighed som talesproget begrænser.

onsdag 19. maj 1999
En anden mulighed var at casen var et reflekterende team. Jeg kunne prøve at observere et reflekterende team i deres arbejde under hele processen. Hvordan vil jeg selv være refleksiv?

mandag 17. maj 1999
Hvordan kan jeg bruge eventyret som metafor i specialet? Har eventyret og specialet nogle lighedspunkter? Hvilke?

søndag 16. maj 1999
Skal hjemmesiden blot være en samling tekster eller skal der også eksistere et mere kreativt "udfoldelsesrum" hvor andre kan være med? Hvordan gør jeg siderne interaktive?

fredag 14. maj 1999
Mit fokus er ikke den individuelle læring men den læring der foregår på gruppeniveau - organisatorisk læring. Single-loop learning kan også have sin berettigelse da det ikke altid er muligt eller ønskværdigt at evaluere og reflektere over de bagvedliggende variabler og værdier. Men problemet opstår når man ikke er bevidst om de utilsigtede konsekvenser af single-looping, men kun de tilsigtede matches.
"It is important for social scientists to study double-loop change because if they focus only on single-loop chance, they may unwittingly become servants of the status quo." (Argyris)
Metode: Få informanterne til at skrive deres egen case på forhånd eller evt. starte interviewet med non-stop-writing. Memory Work, Empiriindsamling gennem workshop.

torsdag 6. maj 1999
Læringsrum - brug maling eller læg et puslespil!
Hvordan opstår aha-oplevelser hos mig?
Hvorfor må jeg ikke lege som akademiker - og hvem bestemmer det? Hvor går og hvem sætter videnskabelighedens grænser?

fredag 23. april 1999
Hvad vil det sige at arbejde med en case?
Hvordan kan det endelige speciale komme til at afspejle en hyberstruktureret virkelighed?

torsdag 22. april 1999
Fokus bør være en gruppe uddannelsesfolk der i det daglige har med undervisning og læring at gøre. Det behøver derfor ikke nødvendigvis at være en konsulentgruppe i en privat virksomhed. Alternativer kunne være et lærerkollegie, kursusinstruktører, personaleafdeling, offentligt/privat firma.

tirsdag 20. april 1999
Besøgte Carl Bro hvor jeg snakkede med Nils Alstrup ang. evt. praktikophold. Besøget gik godt og vi fik en spændende snak om hvilke muligheder der var for at komme til at arbejde med. Imidlertid har Carl Bro ikke mulighed for at tilbyde lønnet praktik, hvilket har givet mig nogle "økonomiske skrupler". Aftalen er derfor at jeg leder videre efter en lønnet praktikplads, men at Carl Bro lader "døren stå åben" til jeg vender tilbage.

søndag 4. april 1999 Interview: Hvad er den største udfordring ved at lave interview og indsamle/bearbejde empiri alene? Hvilke klassiske faldgruber skal jeg passe på? Hvordan skal jeg forholde mig til det i selve interviewet (jf. pålidelighed og gyldighed)? Balancen mellem forskeren og personen Torben Heikel Vinther.
Metafor: Hvad får jeg ud af at anvende en metafor? Hvordan finder jeg en relevant metafor? Hvad er min umiddelbare motivation for at bruge en metafor? Hvilken genre og hvor integreret skal metaforen være?
Integration: Hvad er det reelt der bliver integreret i specialet? Fagene pædagogik og kommunikation! Hvorledes kommer det til udtryk i specialet? Hvordan påvirker det mit arbejde og min metode?
Internet: Hvad vil jeg bruge Internettet til i processen? Hvem er den til for ud over min egen fornøjelse? Er det blot en overspringshandling?

lørdag 3. april 1999
Normativitet ift. hvad der er den optimale læring.
Rationalitet ift. at man som konsulent fx konstruere læreprocesser som virker ens over for alle klienter (generalisering). Hvordan og hvem definerer at der er tale om en læringsbarriere?

fredag 12. marts 1999
Det er ikke alle barrierer der nødvendigvis skal brydes, da disse barrierer kan være en nødvendighed for at leve! Men måske kan der ligge noget konstruktivt i at være bevidst om disse barrierer når blot der samtidig eksisterer en respekt over for dem. Kan man sige at man bør have respekt for andres og egne barrierer for læring men ikke nødvendigvis acceptere dem?

Toppen af siden

IDÉ

Idéen med denne projekt logbog er at jeg nedskriver mine refleksioner vedrørende forskellige emner i arbejdet med specialet. Det gør jeg fordi det er en fordel for mit videre specialearbejde at jeg har mange af mine refleksioner på skrift. Endvidere kan selve det at nedskrive refleksionerne medføre nye refleksioner og således sætte helt nye tankeprocesser i gang.

Ren praktisk bliver logbogen til ved at jeg altid har en notesbog med mig hvor jeg færdes. Derfor er der både plads til refleksioner skabt ved læsning af bøger, deltagelse i kurser, møder med skrivegruppen og vejleder, gåture i skoven, diskussioner med kæreste, venner, familie og medstuderende og mange andre situationer. Overordnet set handler det om at gribe tankerne mens de er der og skrive dem ned så de ikke glemmes.

Projekt logbogen er med til at bearbejde min egen forforståelse af et fagligt emne eller oplevelse af empirien. Derfor vil jeg også senere i processen konfrontere andre med mine refleksioner for på den måde at nuancere forforståelse og evt. luge ud i mine "blinde pletter" og generaliseringer. Vil du læse mere om det at skrive projekt logbog kan du læse mine noter af Jette Fogs bog "Med samtalen som udgangspunkt".


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.