logo  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
-> NYHEDER  
  Nyhedsbrev  
  ARKIV  
  LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  GÆSTEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Nyheder Søg

NYHEDER

Wenger på hylden (9. juni 2000)
Mit seneste bogindkøb er Etienne Wengers "Communities of Practice" som handler om læring i sociale praksisfællesskaber. Det er en videreførsel af hans tidligere bog "Situated Learning" som han har skrevet sammen med Jean Lave.

Konstruktivt vejledermøde (5. juni 2000)
I dag havde jeg mit sidste møde med min vejleder på kommunikation Henriette Christrup. Vi gennemgik hele strukturen på rapporten men med hovedvægten lagt på mit diskussionsafsnit. Generelt kan man sige at strukturen er ok, at der mangler opstramninger og uddybninger i analysedelen og at diskussionen skal struktureres mere klart. Jeg fik desuden grønt lys til at udskyde afleveringen til midten af juli.

Rapportsider offentliggøres (17. maj 2000)
Det er nu muligt at læse udvalgte dele af specialerapporten efterhånden som de bliver skrevet. Det vil dog kun være en del af det som vil komme til offentligt skue, eftersom jeg ikke vil komme for meget ind på det konkrete kursusteam af hensyn til anonymitet. Se rapportstrukturen.

Luhmann og Schön som noter (16. maj 2000)
I samarbejde med min gode medstuderende og tidligere projektmakker Birgitte Michelsen er det nu muligt at hente og læse noter af Luhmann og Schön. Det drejer sig om henholdsvis Georg Kneer & Armin Nassehi: Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer og Donald Schön: The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action.

Speciale på Den Sorte Diamant (16. februar 2000)
I denne uge har jeg flyttet min specialeskrivning ind på
Den Sorte Diamant (Det Kgl. Biblioteks nye tilbygning), hvor jeg fra nu af vil sidde på Læsesal Vest og skrive og læse. Jeg synes forholdene er ret ideelle, eftersom jeg må medbringe egne bøger og bærbar computer. Kig ind hvis du alligevel kommer forbi.

Jean Lave på KUA (11. februar 2000)
Jeg var til en forelæsning med den amerikanske antropolog Jean Lave om "Learning and Everyday Life". Hun diskuterede sondringen mellem læring og hverdagsliv, som mange teorier tager for givet. Det var interessant at se "giraffen" men det var begrænset hvor meget fagligt jeg fik ud af det, selvom emnet var interessant.
Jean Lave er gæsteprofessor ved Institut for Psykologi i forårssemesteret på Københavns Universitet og er bl.a. kendt for sin bog Situated Learning som hun har skrevet sammen med Etienne Wenger (1991).

Hjemmeside på storskærm (9. februar 2000)
Jeg har været på besøg i kommunikationsklyngen "Læring og uddannelse" på RUC for at fortælle om mine erfaringer med at lave og bruge hjemmesiden i mit speciale. Mit oplæg blev efterfulgt af et oplæg om konferencesystemet First Class som bruges på Kommunikations InterKomm+. Desværre var der ikke så mange tilhørere så det var lidt småt med spørgsmål.

Søg på hjemmesiden (8. februar 2000)
Nu er det muligt at foretage søgning på hele specialehjemmesiden. Vha. fritekst- eller bolsk søgning kan du søge efter bøger, nyheder, tekster el.lign og få en oversigt over på hvilke sider ordene findes. Adgang til søgesiden fås ved at klikke på "Søg" i øverste højre hjørne på en vilkårlig side.
Søgefunktionen er en gratis service fra
Searchbutton.com.

Noter til Nonaka (4. februar 2000)
Nu kan du læse og downloade noter af Nonaka og Takeuchis bog
"The Knowledge- Creating Company". Da jeg endnu ikke selv har læst bogen er noterne skrevet og venligst udlånt af Jesper Schlamovitz.
Download noter i PDF-format

Specialeklynge på internat (3. februar 2000)
Jeg har de sidste to dage været med specialeklyngen "Organisationskommunikation" på internat på Søminestationen ved Holbæk. Under vejledning af Henriette Christrup hjalp vi hinanden videre med hver vores specialer ud fra individuelle udfordringer. Personligt fik jeg meget ud af opholdet, som udover socialt samvær, gav mig inspiration til hvordan jeg vil strukturere skriveprocessen.

Præsentation af hjemmeside (1. februar 2000)
Jeg har fået en henvendelse fra forhenværende institutleder på Kommunikation, Jørgen Lerche Nielsen, om at komme og fortælle om mine erfaringer med hjemmesiden. Det er i forbindelse med hans nyoprettede klynge
"Læring og uddannelse" der bl.a. har fokus på brugen af informationsteknologisk undervisning. Jeg har taget imod opfordringen og skal således deltage på klyngemødet d. 9. februar på RUC.

Erfaringer gennem fortælling (29. januar 2000)
50 engagerede kursusinstruktører fra Det Danske Spejderkorps fik via eventyr udvekslet og bearbejdet individuelle erfaringer med kursusvirksomhed. Sammen med medstuderende Birgitte Michelsen lavede jeg et kursusindslag om erfaringsbearbejdning, hvor vi gennem et varieret forløb kom rundt om læringsteori (
Illeris), forsvarsmekanismer, vidensskabelse og -dannelse (Nonaka), samt fortælleteknik. Kurset var en blanding af teoretiske oplæg og deltagerstyrede erfaringsforløb som var personligt udviklende for mange af deltagerne og ikke mindst os selv. Vi var begge meget tilfredse over forløbet, og personligt fik jeg en masse inspiration til specialet.

Godt interview med teamet (10. januar 2000)
Som tidligere omtalt skulle jeg mødes med instruktørteamet igen her efter nytår. Det gjorde jeg således i dag, og det forløb i store træk vældig fint. Jeg havde på forhånd lavet nogle tematiseringer for mødet som kunne danne en ramme for interviewet. Temaerne var bl.a. Forstyrrelse vs. Flow, Ledelse vs. Dialog, Projektion af køn, Erfaringsbearbejdning og Læring i team. Interviewet blev undervejs krydret med mine observationer og oplæsning af citater fra teammøder. Hele mødet der varede i ca. to timer blev optaget på video.

Oplæg om erfaringsbearbejdning (27. december 1999)
D. 29. januar 2000 skal jeg være med til at stå for et oplæg om erfaringsbearbejdning - om konstruktiv udnyttelse af egne og andres erfaringer i kursussammenhæng. Oplægget skal således forsøge at komme et lag dybere ift. vanlig erfaringsudveksling. Oplægget bliver holdt for kursusledere i Det Danske Spejderkorps, men jeg er overbevist om at emnet også er relevant for specialet og således kan bidrage konstruktivt til indholdet af dette (og omvendt).
Jeg laver oplægget sammen Birgitte Michelsen, som også er specialestuderende fra RUC og har været med til at skrive projektet
Portræt - en analyse af værdibaseret ledelse på Roskilde Bibliotek.

Opfølgende møde med teamet (27. december 1999)
D. 10. januar 2000 har jeg lavet en aftale med instruktørteamet om at mødes med dem igen. På dette to timers møde skal jeg fremlægge mine observationer fra kurset og komme med nogle af mine umiddelbare tolkninger. Dette skulle meget gerne lægge op til en konstruktiv dialog teamet og mig imellem. Mødet bliver i vanlig stil optaget på video og det er derefter tanken at jeg ikke skal indsamle mere empiri, da jeg allerede har rigeligt at analysere på.

Køb bøger fra litteratursiderne (27. december 1999)
Det er nu muligt at købe bøger direkte fra min hjemmeside via internetboghandleren
Myboox. Har du fx læst om en spændende bog på min litteraturliste og gerne vil købe den, så klikker du blot på linket "Køb bog hos Myboox". Et nyt vindue vil så åbne og den pågældende bog kommer frem med pris og leveringsforhold. Køber du bøger via dette link får jeg 5-10% af beløbet af Myboox, så hvis du vil støtte en fattig specialestuderende, så køb dine bøger her igennem!

Flere boglinks (6. december 1999)
litteratursiden er der nu links på alle bogtitler. Hver bog har sin egen side, hvor du kan se et billede af omslaget, og læse informationen fra bagsiden af bogen. Senere vil det være muligt at læse noter og evt. anmeldelser. Har du selv skrevet noget om én af bøgerne eller har du forslag til anden litteratur, hører jeg meget gerne fra dig.

Hjemmesiden fået ansigtsløftning (23. november 1999)
Hjemmesiden har fået en ansigtsløftning her på det sidste. Jeg har fjernet alle frames for at gøre siderne mere brugervenlige og for at mindske antallet af filer. Derudover er der lagt flere litteratursider ind med billede af forsiden samt et kort resume. Endvidere har jeg genindført
"Links", hvor der nu er specialerelevante henvisninger til spændende hjemmesider.

Vellykket feltarbejde (29. oktober 1999)
Fra d. 25.-27. oktober har jeg været ude at foretage feltarbejde hos min case. Det var et tredages kursus i forhandling for tillidsrepræsentanter, og teamet som jeg observerede bestod af to instruktører. Af etiske årsager kan jeg ikke komme nærmere ind på detaljer, men blot nævne at kurset og mine feltstudier gik rigtig godt. Jeg har både observeret i undervisningen, under pauserne, samt til teammøderne med brug af video, foto og bånd. Nu skal jeg først lige fordøje alle mine indtryk, men inden længe vil jeg komme nærmere ind på nogle af mine iagttagelser.

Boggave fra majoren (23. oktober 1999)
Flittige læsere af gæstebogen har nok bemærket major Peter Bros interesse for mit speciale, og jeg har da også haft et par spændende udvekslinger med ham pr. email. Dette kulminerede med et flot tilbud fra ham om at jeg kunne komme ned til ham i Sønderborg og observere sergentuddannelsen. Dette tilbud har jeg imidlertid måtte afvise, da jeg p.t. har en case i hus og ikke har ressourcerne til at have to cases i gang samtidig. Det kunne ellers have været spændende.
Som et "plaster på såret" har majoren tilsendt mig et eksemplar af forsvarets "bibel" på ledelses- og uddannelsesområdet. Den er jeg utrolig glad for og glæder mig til at få tid til at læse i den. En dag kan du muligvis læse mine noter fra den! Men lige nu drejer det sig om mit feltarbejde, som jeg skal udføre den kommende uge. Mere om dette senere.

Ny litteratur (22. oktober 1999)
Alrø, Helle og Dirckinck-Holmfeld, Lone (1997). Videoobservation. Aalborg Universitetsforlag.
Andersen, Ib (red.) (1992). Om kunsten af bedrive feltstudier. Samfundslitteratur.
Andersen, Linda (1999). Facader & Facetter. Roskilde Universitetsforlag.
Christrup, Henriette (red.) (1999). Nærværskommunikation. Roskilde Universitetsforlag.
Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.
Forsvarets Center for Lederskab (1998). Ledelse og uddannelse. Grundbog. Forsikringshøjskolens Forlag.
Illeris, Knud (1999). Læring. Roskilde Universitetsforlag.
Jensen, Signe Mette og Pless, Mette (1999). På kanten af arbejdsmarkedet. Selskabet til fremme af social debat.
Jørgensen, Marianne Winther og Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse. Roskilde Universitetsforlag.
Kvale, Steinar og Nielsen, Klaus (red.) (1999). Mesterlære - læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.
Se hele litteraturlisten.

Begge vejledere tildelt (4. oktober 1999)
Jeg har nu officielt fået tildelt vejleder på begge mine fag. På pædagogik er det som hidtil Katrin Hjort, og på kommunikation er det Henriette Christrup.
I samme forbindelse har jeg også fået fastlagt en deadline for specialet. Det ligger nemlig sådan, at hvis jeg skal være sikker på hurtig proces vedrørende forhåndsgodkendelse og bedømmelse, så skal Henriette Christrup have specialet senest 23. juni 2000. Det passer imidlertid meget godt med min oprindelige uformelle og løse deadline der lød på sommeren år 2000.

Casen er i hus (10. september 1999)
Så skete det omsider! Jeg har fundet en egnet case til specialet. Som tidligere nævnt vil jeg ikke komme ind på hvem eller hvor det er, blot nævne at det drejer sig om et lille instruktørteam på to personer.
Vejen til casen er gået gennem et utal af forskellige konsulentfirmaer, seminarer, samt offentlige og private instanser. Det er en kolossal lettelse for mig at det nu endelig er lykkedes at finde et sted at indsamle empirien. Det er ikke til at beskrive hvor dejligt der er at have en følelse af, at specialet kører. Jeg skal mødes med teamet i starten af oktober og selve kurset jeg skal observere ligger i slutningen af oktober.

Praktik droppet (24. august 1999)
Oprindeligt havde jeg planlagt at gå i praktik pr. 1. september 1999, men jeg efter lang tids søgen droppet denne idé. I stedet er jeg i øjeblikket ved at finde en egnet case for specialet, hvor jeg kan indsamle min empiri.
I forlængelse af erfaringerne med DLH vil jeg ikke komme ind på hvilke steder jeg er i kontakt med før en evt. aftale er indgået. Det er dog mest sandsynligt at jeg slet ikke offentliggør det pågældende sted overhovedet. Dette skyldes etiske hensyn til de personer der indgår i det enkelte team, hvorfor jeg tilstræber en så høj grad af anonymitet som muligt.

Toppen af siden

NYHEDER

Klik her for at tilmelde dig nyhedsbrevet og få nyheder om specialet direkte via email.
51 tilmeldte.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.