logo 
   
  FORSIDE  
  RAPPORT  
->NYHEDER 
 Nyhedsbrev 
 ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 G�STEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Nyheder -> Nyhedsbrev #5 S�g

NYHEDSBREV #5

23. november 1999

Hej,

S� er jeg igen p� banen med et nyhedsbrev om mit speciale. Denne gang ser det lidt anderledes ud, idet jeg har fors�gt at g�re det mere overskueligt og brugervenligt. Det samme g�r sig i �vrigt g�ldende for hjemmesiden, der ogs� har f�et en ordentlig oprydning.

SIDEN SIDST
D. 25.-27. oktober var tre meget vigtige og skels�ttende dage for mit speciale, eftersom det var i det tidsrum jeg indsamlede min forel�bige empiri. Jeg deltog i kurset og i teamets evalueringer om aftenen. Til dette brugte jeg b�de b�nd, foto og video. Det er lidt sv�rt at sige helt pr�cist hvad udbyttet af alt dette har v�ret, men det er dog helt sikkert at det var en stor oplevelse og jeg er da ogs� mere end fortr�stningsfuld ift. specialets videre forl�b.

Hjemmesiden har som n�vnt ogs� f�et en ansigtsl�ftning siden sidst. Jeg har fjernet alle frames for at g�re siderne mere brugervenlige og for at mindske antallet af filer. Derudover er der lagt flere litteratursider ind med billede af forsiden samt et kort resume.

AKTUELT
Siden indsamlingen eller konstruktionen af empirien har jeg haft travlt med en masse ting der ikke direkte vedr�rer specialet. Det har v�ret en af de travleste perioder i mit spejderliv med b�de landsm�de og ikke mindst afholdelse af et fire-dages kursus i ledelse, instruktion, vejledning mv. (for indviede=SILD). Dette kursus har dog ikke p� nogen m�de v�ret irrelevant for specialet, eftersom det var interessant at sidde i teamets situation med specialet i baghovedet.

Jeg er dog i gang med at analysere p� empirimaterialet nu, men det tager som bekendt sin tid. Jeg fors�ger at strukturere materialet s�ledes at jeg til dels f�lger Steinar Kvales fortolkningskontekster - selvforst�else, kritisk common sense-forst�else og teoretisk forst�else. Dvs. jeg p.t.. befinder mig et sted imellem trin 1 og 2.

N�STE NYHEDSBREV
Jeg regner med at udsende nyhedsbrev #6 inden �rets udgang, hvor jeg vil skitsere hvordan jeg vil �r2000-sikre specialet. Jeg vil i den forbindelse l�fte sl�ret for nogle af mine forel�bige konklusioner.

HJEMMESIDE STATISTIK
(pr. 10. juni 1999)
Antal Page Hits: 3300
Antal bes�gende: 530
Antal tilmeldte til nyhedsbrevet: 34
L�s mere: http://v2.superstats.com/reports/navigator.html?u=sopper&guest=1

AFBESTILLING, TILMELDING
Dette nyhedsbrev er sendt til dig fordi du st�r p� min liste over modtagere af nyheder om mit speciale. Er dette en fejl eller har du blot ikke lyst til at modtage nyhedsbrevet mere, skal du blot f�lge instruktionerne nedenfor.

AFBESTILLING
Afmelding kan ske via e-mail ved at skrive til: [email protected] og i Emne/Subject skrive: Afmeld nyhedsbrev.

TILMELDING
Tilmelding til nyhedsbrevet sker p� Specialehjemmesiden. Den n�jagtige adresse for tilmeldingen er:
http://www.image.dk/~sopper/newssign.html

Mange venlige hilsner og tak for din interesse

NYHEDER

Klik her hvis du vil tilmelde dig nyhedsbrevet og f� nyheder om specialet direkte via email.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.