logo 
   
  FORSIDE  
  RAPPORT  
->NYHEDER 
 Nyhedsbrev 
 ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 GÆSTEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Nyheder -> Nyhedsbrev #5 Søg

NYHEDSBREV #5

23. november 1999

Hej,

Så er jeg igen på banen med et nyhedsbrev om mit speciale. Denne gang ser det lidt anderledes ud, idet jeg har forsøgt at gøre det mere overskueligt og brugervenligt. Det samme gør sig i øvrigt gældende for hjemmesiden, der også har fået en ordentlig oprydning.

SIDEN SIDST
D. 25.-27. oktober var tre meget vigtige og skelsættende dage for mit speciale, eftersom det var i det tidsrum jeg indsamlede min foreløbige empiri. Jeg deltog i kurset og i teamets evalueringer om aftenen. Til dette brugte jeg både bånd, foto og video. Det er lidt svært at sige helt præcist hvad udbyttet af alt dette har været, men det er dog helt sikkert at det var en stor oplevelse og jeg er da også mere end fortrøstningsfuld ift. specialets videre forløb.

Hjemmesiden har som nævnt også fået en ansigtsløftning siden sidst. Jeg har fjernet alle frames for at gøre siderne mere brugervenlige og for at mindske antallet af filer. Derudover er der lagt flere litteratursider ind med billede af forsiden samt et kort resume.

AKTUELT
Siden indsamlingen eller konstruktionen af empirien har jeg haft travlt med en masse ting der ikke direkte vedrører specialet. Det har været en af de travleste perioder i mit spejderliv med både landsmøde og ikke mindst afholdelse af et fire-dages kursus i ledelse, instruktion, vejledning mv. (for indviede=SILD). Dette kursus har dog ikke på nogen måde været irrelevant for specialet, eftersom det var interessant at sidde i teamets situation med specialet i baghovedet.

Jeg er dog i gang med at analysere på empirimaterialet nu, men det tager som bekendt sin tid. Jeg forsøger at strukturere materialet således at jeg til dels følger Steinar Kvales fortolkningskontekster - selvforståelse, kritisk common sense-forståelse og teoretisk forståelse. Dvs. jeg p.t.. befinder mig et sted imellem trin 1 og 2.

NÆSTE NYHEDSBREV
Jeg regner med at udsende nyhedsbrev #6 inden årets udgang, hvor jeg vil skitsere hvordan jeg vil År2000-sikre specialet. Jeg vil i den forbindelse løfte sløret for nogle af mine foreløbige konklusioner.

HJEMMESIDE STATISTIK
(pr. 10. juni 1999)
Antal Page Hits: 3300
Antal besøgende: 530
Antal tilmeldte til nyhedsbrevet: 34
Læs mere: http://v2.superstats.com/reports/navigator.html?u=sopper&guest=1

AFBESTILLING, TILMELDING
Dette nyhedsbrev er sendt til dig fordi du står på min liste over modtagere af nyheder om mit speciale. Er dette en fejl eller har du blot ikke lyst til at modtage nyhedsbrevet mere, skal du blot følge instruktionerne nedenfor.

AFBESTILLING
Afmelding kan ske via e-mail ved at skrive til: [email protected] og i Emne/Subject skrive: Afmeld nyhedsbrev.

TILMELDING
Tilmelding til nyhedsbrevet sker på Specialehjemmesiden. Den nøjagtige adresse for tilmeldingen er:
http://www.image.dk/~sopper/newssign.html

Mange venlige hilsner og tak for din interesse

NYHEDER

Klik her hvis du vil tilmelde dig nyhedsbrevet og få nyheder om specialet direkte via email.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.