logo  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
-> NYHEDER  
  Nyhedsbrev  
  ARKIV  
  LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  G�STEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Nyheder -> Nyhedsbrev #7 S�g

NYHEDSBREV #7

17. februar 2000

Hej,

S� kom der langt om l�nge igen et nyhedsbrev fra min side. Det er nu ikke fordi jeg har ligget p� den lade side at der er g�et s� lang tid, hvilket nedenst�ende overskrifter gerne skulle signalere.
Nyhederne kan ogs� l�ses her

  • GODT INTERVIEW MED TEAMET
  • ERFARINGER GENNEM FORT�LLING
  • S�G P� HJEMMESIDEN
  • HJEMMESIDE P� STORSK�RM
  • JEAN LAVE P� KUA
  • SPECIALE P� DEN SORTE DIAMANT
GODT INTERVIEW MED TEAMET
Som tidligere omtalt skulle jeg m�des med instrukt�rteamet igen her efter nyt�r. Det gjorde jeg s�ledes d. 10. januar, og det forl�b i store tr�k v�ldig fint. Jeg havde p� forh�nd lavet nogle tematiseringer for m�det som kunne danne en ramme for interviewet. Temaerne var bl.a. Forstyrrelse vs. Flow, Ledelse vs. Dialog, Projektion af k�n, Erfaringsbearbejdning og L�ring i team. Interviewet blev undervejs krydret med mine observationer og opl�sning af citater fra teamm�der. Hele m�det der varede i ca. to timer blev optaget p� video.

ERFARINGER GENNEM FORT�LLING
50 engagerede kursusinstrukt�rer fra Det Danske Spejderkorps fik via eventyr udvekslet og bearbejdet individuelle erfaringer med kursusvirksomhed. Sammen med medstuderende Birgitte Michelsen lavede jeg d. 29.januar et kursusindslag om erfaringsbearbejdning, hvor vi gennem et varieret forl�b kom rundt om l�ringsteori, forsvarsmekanismer, vidensskabelse og -dannelse, samt fort�lleteknik. Kurset var en blanding af teoretiske opl�g og deltagerstyrede erfaringsforl�b som var personligt udviklende for mange af deltagerne og ikke mindst os selv. Vi var begge meget tilfredse over forl�bet, og personligt fik jeg en masse inspiration til specialet.

S�G P� HJEMMESIDEN
Nu er det muligt at foretage s�gning p� hele specialehjemmesiden. Du kan s�ge efter b�ger, nyheder, tekster el.lign og f� en oversigt over p� hvilke sider ordene findes. Adgang til s�gesiden f�s ved at klikke p� "S�g" i �verste h�jre hj�rne p� en vilk�rlig side. S�gefunktionen er en gratis service fra Searchbutton.com

HJEMMESIDE P� STORSK�RM
Jeg har v�ret p� bes�g i kommunikationsklyngen "L�ring og uddannelse" p� RUC for at fort�lle om mine erfaringer med at lave og bruge hjemmesiden i mit speciale. Mit opl�g blev efterfulgt af et opl�g om konferencesystemet First Class som bruges p� Kommunikations InterKomm+. Desv�rre var der ikke s� mange tilh�rere s� det var lidt sm�t med sp�rgsm�l.

JEAN LAVE P� KUA
Jeg var til en forel�sning med den amerikanske antropolog Jean Lave om "Learning and Everyday Life". Hun diskuterede sondringen mellem l�ring og hverdagsliv, som mange teorier tager for givet. Det var interessant at se "giraffen" men det var begr�nset hvor meget fagligt jeg fik ud af det, selvom emnet var interessant. Jean Lave er g�steprofessor ved Institut for Psykologi i for�rssemesteret p� K�benhavns Universitet og er bl.a. kendt for sin bog Situated Learning som hun har skrevet sammen med Etienne Wenger (1991).

SPECIALE P� DEN SORTE DIAMANT
I denne uge har jeg flyttet min specialeskrivning ind p� Den Sorte Diamant (Det Kgl. Biblioteks nye tilbygning), hvor jeg fra nu af vil sidde p� L�sesal Vest og skrive og l�se. Jeg synes forholdene er ret ideelle, eftersom jeg m� medbringe egne b�ger og b�rbar computer. Kig ind hvis du alligevel kommer forbi.

Mange venlige hilsner og tak for din interesse
Torben Heikel Vinther

NYHEDER

Klik her hvis du vil tilmelde dig nyhedsbrevet og f� nyheder om specialet direkte via email.

� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.