Forside -> Rapporten -> Forhandlingskursus S�g

2.          FORHANDLINGSKURSUS

Analysen af empirien starter her med en kronologisk beskrivelse af kursusforl�bet. Undervejs bliver der trukket centrale temaer frem i form af sekvenser fra teamm�derne. Disse sekvenser bliver tolket grundigere end de �vrige beskrivelser. Tolkningerne bliver suppleret med citater fra teamm�derne og den komplette sekvenstekst er at finde i bilagsmappen. Som tidligere n�vnt er mine refleksioner gengivet ved anden typografi for at skille dem ud fra resten af teksten. Refleksionerne er gengivet som de blev formuleret i situationen p� kurset.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.