Forside -> Rapporten -> Onsdag Søg

2.5.              Onsdag

Jeg har erfaret at der ikke er så meget tid til egne spørgsmål. Jeg skal huske at spørge om jeg må vise videooptagelserne fra teammøderne til mine medstuderende hvorved jeg kan få nye øjne på mine observationer og måske eliminere nogle af de blinde pletter.

Jeg vil prøve at få teamet til at beskrive hvordan de tager højde for deltagerforudsætninger. Hvordan ser de deltagerne? Jeg har overvejet at tegne en trekant for dem bestående af Organisationen, teamet og deltagerne. Det skulle så være en indgang til at snakke om fasthed i kursusstrukturen. Har I overvejet at bryde dele af det op? Hvad er målet? Hvad er I gode til?

Jeg vil prøve at udnytte pauserne endnu mere og snakke med Lene og Jette enkeltvis.

Kursus genoptages

Jette indleder med at fortælle om programmet for denne sidste dag af det første kursusforløb og beder deltagerne om at finde på tre ting som de oplevede som væsentligt i går. Deltagerne får lidt tid til at skrive ordene ned og imens finder Jette en bold fra sin legekasse. Da alle har skrevet deres ord ned kaster deltagerne bolden til hinanden samtidig med at de skiftes til at nævne deres tre ting. Jette observerer og Lene noterer hvad der bliver sagt. Til sidst ender bolden hos Jette, som på opfordring fra deltagerne fortæller sine tre ord: træt, udviklende og sjovt. Jette spørger Lene om hun også skal have bolden, men det svarer hun at hun ikke behøver.

Dernæst starter Lene på emnet om forforhandling som handler om rollerne under hele processen ”før, under og efter” en forhandling. Dette udvikler sig imidlertid til en fælles frustration over forhandlingerne eller mangel på samme i deltagernes fagforening. Lene lader snakken komme frem men kører hurtigt videre men bruger det opståede eksempel til at sige at hvis man ikke er tilfreds, så må man selv gøre noget ved det. Lene siger at konflikter er en mulighed for udvikling. Deltagernes fagforening er demokratisk, så man har altid muligheden for at vælge nogle andre eller selv stille op hvis der er noget man er utilfreds med.

I pausen kontakter Jette deltageren som har haft nogle uheldige oplevelser med DLO og spørger ind til det. Det virker ikke helt som om de er helt enige om det gode ved DLO men Jette formår at holde sig lidt tilbage på trods af at det er et emne der interesserer hende meget.

Efter pausen starter Lene præsentationen af næste forhandlingsøvelse, og Lene opfordrer deltageren der er kommet med beskrivelsen til at fortælle om sin forhandling. Lene styrer forløbet og sørger for at vedkommende ikke afslører for meget når deltagerne spørger hende ud. Lene lukker diskussionen og deltagerne går ud i grupperne. Jeg går med teamet og ressourcepersonen, og vi sætter os i mellemgangen og venter på at grupperne kommer og bruger ressourcepersonens viden.

Lene og Jette går op til hver deres gruppe i ny og næ for at støtte deltagerne i planlægningen. Jette spørger ind til hvordan en af deltagerne har det med sin rolle. Deltageren svarer at hun jo har en ubehagelig oplevelse fra et tidligere kursus. Jette får hende til selv at vurdere hvad hun kan gøre og giver således ingen svar men bakker op omkring deltagerens eget løsningsforslag. Efter et stykke tid går begge forhandlingsøvelser i gang i to forskellige grupperum. Jeg observerer Jettes gruppe.

Efter øvelsen går observatørerne ud af lokalet og Jette, jeg og forhandlerne bliver tilbage og giver feedback. To deltagere har ikke noget specifik de vil have feedback på, men vil gerne have at de andre bare skal sige noget til dem hvis de har noget. Dér griber Jette ind og siger at det ikke er spillereglerne og forklarer at hvad deltagerne gør bagefter er deres egen sag, men hvis der bliver åbnet op for nogle ting i legen som er ubehagelige, så er det ikke hensigtsmæssigt. Mod slutningen siger deltagerne dog alligevel noget uopfordret uden at Jette griber ind. Til sidst opfordrer Jette til at hver enkelt skriver om oplevelserne med øvelsen ind i dagbogen. Der udviklede sig en meget konstruktiv snak ud fra ovennævnte erfaringsudveksling. En deltager der på et tidligere kursus havde oplevet utryghed udtrykker at hun synes der her har været en utrolig tryghed på kurset og i den konkrete forhandlingsøvelse.

Har været til forhandlingsøvelse med Jette som ikke gjorde det på helt samme måde ift. feedback. Jette knap så struktureret som Lene, som dog er meget stram i forhold til feedbackdelen og skærer igennem når deltagerne ikke følger spillereglerne. Både fordele og ulemper ved denne feedbackregel. Kunne være et læringsredskab da der kunne komme ting frem, som ellers ikke ville dukke op.

Afslutning

Tilbage i plenum fortæller Lene om et brev deltagerne får tilsendt inden anden del af kurset. Brevet skal deltagerne sende tilbage inden de mødes igen, så Lene og Jette bedre kan forberede kurset. Der sluttes af med en fælles evaluering, hvor en deltager ytrer at der godt kunne være nogle sværere rollespil. Andre kommer med konkrete ønsker til øvelser. Evalueringen får i det hele taget mere karakter af ønsker til øvelser end feedback på hvordan det har været.

Lene slutter af med at sige at teamet har haft et krav om at deltagerne er delagtige. ”Og det har I været, men der skal også være plads til at melde fra på grund af dårlige erfaringer fra arbejde eller andet kursus”. Lene og Jette siger pænt farvel og på gensyn til deltagerne som glade går ud af lokalet og forlader hotellet. Jeg bliver tilbage med teamet der er begyndt at rydde op i lokalet. Da alt er ryddet pænt op sætter vi os ned og holder det sidste teammøde på kurset.

Toppen af siden


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.