Forside -> Rapporten -> Analyse S�g

5.          ANALYSE

I det f�lgende pr�senterer jeg en del af den teori der har fulgt specialet fra udv�lgelse af problemfelt gennem beskrivelse og tolkning af empirien og nu som et vigtigt aspekt i den afsluttende analyse. Som n�vnt allerede i metodebeskrivelsen side 16 har den franske sociolog Pierre Bourdieu v�ret en stor inspirationskilde til at begribe en kompleks virkelighed som kurset m� siges at have v�ret. Jeg har kort v�ret inde p� hans videnskabsteoretiske tilgang, men vil i det f�lgende komme lidt n�rmere ind p� nogle af hans centrale begreber der efterf�lgende vil blive anvendt i selve analysen. Samtidig med denne begrebsgennemgang s�tter jeg kurset ind i en st�rre sammenh�ng dels for at skitsere hvilke relationer det indg�r i, dels for at beskrive det felt analysen opererer inden for.

Udover Bourdieu vil der gennem analysen blive inddraget flere teoretiske perspektiver hvor jeg har fundet det hensigtsm�ssigt til behandlingen af de forskellige temaer. Afgr�nsningen af disse temaer er fremkommet gennem den foreg�ende empiribeskrivelse og skal ses som mit syn p� hvilke aspekter der har den mest centrale betydning for teamets l�ring. Temaerne bliver pr�senteret i umiddelbar forl�ngelse af gennemgangen af Bourdieus begreber og analysens overordnede felt.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.