Forside -> Rapporten -> Refleksioner over metodens og teoriens samspil med empirien Søg

8.1.              Refleksioner over metodens og teoriens samspil med empirien

En stor del af specialet har været en løbende metode- og teoriovervejelse med mange bevidste til- og fravalg undervejs. Valg som har gjort det til et meget spændende projektarbejde, men som også har skabt frustrationer.

Bourdieu har markante holdninger til forholdet mellem metode, teori og praksisfeltet. Han tager afstand fra videnskabstraditionerne metodologisme og teoreticisme som består i en trang til henholdsvis at udskille metodeovervejelser og teoriovervejelser fra den måde metoder og teorier bruges på i forskningen og dyrke dem for deres egen skyld. Bourdieu mener at metoden skal være snævert forbundet med en teoretisk konstruktion af genstanden, og at disse løbende skal tages op til revision i processen. Med andre ord skal hverken metode eller teori svæve frit i luften uden kontakt med forskningsprojektets praktiske realiteter. I stedet er det ønskværdigt med en fusion mellem det teoretiske konstruktionsarbejde og praktiske forskningsprocedurer (Bourdieu og Wacquant 1996, s. 38ff).

I Bourdieus ånd vil jeg reflektere over forholdet mellem den valgte metode hvormed jeg har indsamlet empirisk datamateriale, teorien som jeg har brugt til at analysere det empiriske materiale med og den praksis jeg har beskæftiget mig med. Derudover gør jeg rede for de vigtigste erfaringer i forbindelse med etableringen af internetsiden.

Toppen af siden


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.