Forside -> Rapporten -> Refleksioner over metodens og teoriens samspil med empirien S�g

8.1.              Refleksioner over metodens og teoriens samspil med empirien

En stor del af specialet har v�ret en l�bende metode- og teoriovervejelse med mange bevidste til- og fravalg undervejs. Valg som har gjort det til et meget sp�ndende projektarbejde, men som ogs� har skabt frustrationer.

Bourdieu har markante holdninger til forholdet mellem metode, teori og praksisfeltet. Han tager afstand fra videnskabstraditionerne metodologisme og teoreticisme som best�r i en trang til henholdsvis at udskille metodeovervejelser og teoriovervejelser fra den m�de metoder og teorier bruges p� i forskningen og dyrke dem for deres egen skyld. Bourdieu mener at metoden skal v�re sn�vert forbundet med en teoretisk konstruktion af genstanden, og at disse l�bende skal tages op til revision i processen. Med andre ord skal hverken metode eller teori sv�ve frit i luften uden kontakt med forskningsprojektets praktiske realiteter. I stedet er det �nskv�rdigt med en fusion mellem det teoretiske konstruktionsarbejde og praktiske forskningsprocedurer (Bourdieu og Wacquant 1996, s. 38ff).

I Bourdieus �nd vil jeg reflektere over forholdet mellem den valgte metode hvormed jeg har indsamlet empirisk datamateriale, teorien som jeg har brugt til at analysere det empiriske materiale med og den praksis jeg har besk�ftiget mig med. Derudover g�r jeg rede for de vigtigste erfaringer i forbindelse med etableringen af internetsiden.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.