Forside -> Rapporten -> Teori i samspil med empirisk datamateriale S�g

8.3.              Teori i samspil med empirisk datamateriale

Bourdieu har givet mange redskaber til at forst� det felt jeg har bev�get mig i og jeg har efterf�lgende gjort mig nogle metateoretiske betragtninger over hans teori og udgangspunkt. Bourdieu fors�ger at oph�ve dikotomien mellem agent og struktur ved i stedet at fokusere p� relationen mellem dem. Det er imidlertid min opfattelse at hans teori alligevel har tendens til at lade strukturen v�re determinerende for agenten, idet b�de felt og habitus er styret af strukturen. Teorien beskriver en struktur i feltet og en struktur i habitus. Jeg mener der mangler en klarere skitsering af hvorvidt agenten er mere end sin habitus, struktureret af de objektive relationer i felter.

Bourdieus teori er sv�r at h�ndtere i praksis da den foruds�tter et l�ngerevarigt kendskab til empirien og et stort empirisk materiale for at afd�kke teoriernes aspekter. Bourdieus teori er p� mange m�der en omfattende teori der rummer hele verden i sin forklaring af relationen mellem agent og struktur.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.