Forside -> Rapporten -> Erfaringer med internetsiden S�g

8.4.              Erfaringer med internetsiden

En af de mulige praktiksteder jeg har v�ret i kontakt med spurgte til hvor meget og hvad internetsiden ville offentligg�re, om jeg ville l�gge alle mine resultater og refleksioner omkring casen til offentlig skue. Det medf�rte en l�ngere og meget interessant diskussion omkring etik og anonymitet p� internettet og i al almindelighed. Jeg fik utrolig meget ud af denne diskussion, is�r disse etiske overvejelser og hvad internetsidens offentlighed i realiteten betyder for dem der omtales.

I forl�ngelse af erfaringerne med ovenn�vnte praktiksted har det p� internetsiden ikke v�ret muligt at l�se om hvilke steder jeg har v�ret i kontakt med eller hvor jeg endte med at finde en case til speciale. I det hele taget �ndrede jeg helt fokus p� internetsiden s� det nu udelukkende er muligt at l�se noter og anmeldelser af faglitteratur, l�se artikler om teoretiske problemstillinger og metodeovervejelser. I min speciale dagbog kan man f�lge med i mine refleksioner over det at skrive speciale, samt teoretiske sp�rgsm�l. Der bliver ikke offentliggjort materiale der p� nogen m�de kan st�de andre folk. Udover at der ikke st�r noget om min case (sted og personer) bliver der ikke n�vnt eksempler fra empirien. Dette skyldes udelukkende etiske overvejelser og hensynet til mine kilder og case.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.