Helle Alr� (red.): Organisationsudvikling gennem dialog  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Helle Alr� (red.): Organisationsudvikling gennem dialog S�g

Organisationsudvikling gennem dialog

Helle Alr� (red.)
Aalborg Universitetsforlag, 1996
1. udgave, 3. oplag 1997, 243 sider
ISBN 8773075361


"Interpersonel kommunikation i organisationer" hed en forel�sningsr�kke, der l�b af stabelen p� Kommunikationsuddannelsen p� Aalborg Universitet i efter�ret 1995. Otte forel�sere indvilligede i at skrive en artikel p� baggrund af deres forel�sning, og her er resultatet samlet i "Organisationsudvikling gennem dialog".

I l�bet af det sidste �r, er der etableret et tv�rfagligt forskningsmilj� inden for omr�det 'Organisationsudvikling og Interpersonel Kommunikation' ved Institut for Kommunikation p� Aalborg Universitet. Det er forskere fra dette tv�rfaglige forum, der sammen med to forskere fra Psykologisk Institut ved �rhus Universitet har skrevet "Organisationsudvikling gennem dialog". F�lles for forfatterne er en interesse for at forene omr�derne konununikation og organisation i deres forskning p� en m�de, der ser de menneskelige ressourcer og den indbyrdes konununikation som udgangspunktet for forst�elsen af organisationen og dens muligheder for udvikling. F�lles er ogs� interessen for at kombinere det teoretiske arbejde med det empiriske, hvor forskerens rolle ofte kombineres med rollen som konsulent.

Artiklerne i denne bog har kommunikation som et omdrejningspunkt for forst�elsen af organisation og organisationsudvikling. Der er et s�rligt fokus p� dialogens muligheder som udviklingsredskab. Desuden er det et gennemg�ende tr�k for artiklerne, at de teoretiske diskussioner f�res i n�r tilknytning til empiriske eksempler. Bogen henvender sig s�ledes b�de til teoretikere og praktikere, der arbejder inden for omr�det: 'Kommunikation og Organisation'.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.