Helle Alrø (red.): Organisationsudvikling gennem dialog  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Helle Alrø (red.): Organisationsudvikling gennem dialog Søg

Organisationsudvikling gennem dialog

Helle Alrø (red.)
Aalborg Universitetsforlag, 1996
1. udgave, 3. oplag 1997, 243 sider
ISBN 8773075361


"Interpersonel kommunikation i organisationer" hed en forelæsningsrække, der løb af stabelen på Kommunikationsuddannelsen på Aalborg Universitet i efteråret 1995. Otte forelæsere indvilligede i at skrive en artikel på baggrund af deres forelæsning, og her er resultatet samlet i "Organisationsudvikling gennem dialog".

I løbet af det sidste år, er der etableret et tværfagligt forskningsmiljø inden for området 'Organisationsudvikling og Interpersonel Kommunikation' ved Institut for Kommunikation på Aalborg Universitet. Det er forskere fra dette tværfaglige forum, der sammen med to forskere fra Psykologisk Institut ved Århus Universitet har skrevet "Organisationsudvikling gennem dialog". Fælles for forfatterne er en interesse for at forene områderne konununikation og organisation i deres forskning på en måde, der ser de menneskelige ressourcer og den indbyrdes konununikation som udgangspunktet for forståelsen af organisationen og dens muligheder for udvikling. Fælles er også interessen for at kombinere det teoretiske arbejde med det empiriske, hvor forskerens rolle ofte kombineres med rollen som konsulent.

Artiklerne i denne bog har kommunikation som et omdrejningspunkt for forståelsen af organisation og organisationsudvikling. Der er et særligt fokus på dialogens muligheder som udviklingsredskab. Desuden er det et gennemgående træk for artiklerne, at de teoretiske diskussioner føres i nær tilknytning til empiriske eksempler. Bogen henvender sig således både til teoretikere og praktikere, der arbejder inden for området: 'Kommunikation og Organisation'.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.