L�ring i teams  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
  NYHEDER  
  ARKIV  
  LOGBOG  
-> LITTERATUR  
  LINKS  
  G�STEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Litteraturliste S�g

LITTERATURLISTE

Her er en fortegnelse over min indsamlede litteratur. For den del af litteraturen jeg har l�st og t�nkt mig at bruge i mit speciale er der endvidere links til litteraturnoter og resum�er.

Opdateret 09.06.2000


Alr�, Helle (red.) (1996). Organisationsudvikling gennem dialog. Aalborg Universitetsforlag.

Alr�, Helle og Dirckinck-Holmfeld, Lone (1997). Videoobservation. Aalborg Universitetsforlag.

Andersen, Ib (red.) (1992). Om kunsten af bedrive feltstudier. Samfundslitteratur.

Andersen, Linda (1999). Facader & Facetter. Roskilde Universitetsforlag.

Andersen, Niels �kerstr�m (1999). Diskursive analysestrategier. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Andersen, Tom (1996). Reflekterende processer. Dansk Psykologisk Forlag.

Argyris, Chris & Sch�n, Donald (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Praxis.

Argyris, Chris (1998). On Organizational Learning. Blackwell.

Bakka, J�rgen Frode (red.) (1988). Organisationsteori. Handelsh�jskolens Forlag.

Bourdieu, Pierre & Wacquant, Lo�c J.D. (1996). Refleksiv sociologi. Hans Reitzels Forlag.

Bourdieu, Pierre (1997). Af praktiske grunde. Hans Reitzels Forlag.

Brauner, Mikael (red.) (1999). Portr�t. Roskilde Universitets Center.

Burr, Vivien (1995). An introduction to Social Constructionism. Routledge, London.

Callewaert, Staf (1992). Kultur, p�dagogik og videnskab. Akademisk Forlag.

Callewaert, Staf (red.) (1994). Pierre Bourdieu - centrale tekster. Akademisk Forlag.

Campbell, David (1998). Systemisk konsultation. Socialp�dagogisk bibliotek

Christrup, Henriette (1993). Konflikt og k�rlighed i adhocratiet. Samfundslitteratur.

Christrup, Henriette (red.) (1999). N�rv�rskommunikation. Roskilde Universitetsforlag.

Covey, Stephen R. (1990). The 7 Habits of Highly Effective People. Simon and Schuster.

De Bono, Edward (1985). Six Thinking Hats. Penguin Books.

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.

Fisher, Roger og Ury, William (1984): F� "ja" n�r du forhandler. Borgen.

Fog, Jette (1994). Med samtalen som udgangspunkt. Akademisk Forlag.

Forsvarets Center for Lederskab (1998). Ledelse og uddannelse. Grundbog. Forsikringsh�jskolens Forlag.

Gardner, Howard (1993). Frames of Mind. Basic Books, New York.

Hansen, Bjarne Gorm (red.) (1997). Voksenliv og l�reprocesser i det moderne samfund. Munksgaard.

Hansen, Jan T�nnes og Nielsen, Klaus (1999). Stilladsering - en p�dagogisk metafor. Forlaget Klim.

Hartley, Peter (1997). Group Communication. Routledge, London.

Haslebo, Gitte (red.) (1998). Konsultation i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag.

Hauen, Finn van (red.) (1995). Den l�rende organisation. Industriens Forlag.

Hermansen, Mads (1996). L�ringens univers. Forlaget Klim.

Illeris, Knud (1994). L�ring, udvikling og kvalificering. EVU-gruppen, Roskilde

Illeris, Knud (1999). L�ring. Roskilde Universitetsforlag.

Illeris, Knud (red.) (1998). Udspil om l�ring og didaktik. EVU-gruppen, Roskilde.

Jensen, Signe Mette og Pless, Mette (1999). P� kanten af arbejdsmarkedet. Selskabet til fremme af social debat.

J�rgensen, Chr. Helms (red.) (1998). Uddannelsesplanl�gning - arbejdsliv og l�ring. EVU-gruppen, Roskilde.

J�rgensen, Jette Beck (1991). Organisationsfotografering. Handelsh�jskolen, K�benhavn.

J�rgensen, Marianne Winther og Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse. Roskilde Universitetsforlag.

Kaspersen, Lars Bo (1995). Anthony Giddens - introduktion til en samfundsforsker. Hans Reitzels Forlag.

Kneer, Georg & Nassehi, Armin (1997). Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag.

Kolb, David A. (1984). Experiental Learning. Prentice-Hall, USA.

Kvale, Steinar (1997). Interview. Hans Reitzels Forlag.

Kvale, Steinar og Nielsen, Klaus (red.) (1999). Mesterl�re - l�ring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991). Situated Learning. Cambridge University Press.

L�ngren, Hanne & Jensen, Leif Becker (red.) (1997). Kreativitet i forskning og formidling. Institut for Datalogi, Kommunikation og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.

March, James G. (1995). Fornuft og forandring. Samfundslitteratur.

Mathiesen, Anders (1999). Projektarbejde i praksis. Unge P�dagoger.

Morgan, Gareth (1997). Images of Organization. Sage Publications, London.

Morgan, Gareth (1993). Imaginization: The Art of Creatiative Management. Sage Publications, London.

Morsing, Mette (1995). Omstigning til paradis?. Handelsh�jskolens Forlag.

Niederst. Jennifer (1999). Web Design In a Nutshell. O'Reilly & Associates.

Nielsen, Birger Steen (red.) (1994). Arbejde & subjektivitet. EVU-gruppen, Roskilde.

Nielsen, Jakob (1999). Designing Web Usability. New Riders.

Nielsen, Lise Tingleff (1998). Udvikling gennem deltagelse. P�dagogik, RUC.

Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press.

Olesen, Henning Salling (1985). Voksenundervisning - hverdagsliv og efaring. Unge P�dagoger.

Quinn, Robert E. (1991). Beyond Rational Management. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Rasmussen, Jens (1996). Socialisering og l�ring i det refleksivt moderne. Unge P�dagoger.

Schein, Edgar (1994). Organisationskultur og ledelse. Forlaget Valmuen.

Schratz, Michael - Walker, Rob (1995). Research as social change. Routledge, London.

Schultz, Majken (1990). Kultur i organisationer. Handelsh�jskolens Forlag.

Sch�n, Donald (1983). The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action. Basic Books, New York.

Senge, Peter (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Century Business, London.

Thyssen, Ole (1997). V�rdiledelse - om organisationer og etik. Gyldendal.

Weber, Kirsten (1995). Ambivalens og erfaring. EVU-gruppen, Roskilde.

Weber, Kirsten, Nielsen (red.) (1997). Modet til fremtiden. Roskilde Universitetsforlag.

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice. Cambridge University Press.

Toppen af siden


� 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.