Læring i teams  
     
  FORSIDE  
  RAPPORT  
  NYHEDER  
  ARKIV  
  LOGBOG  
-> LITTERATUR  
  LINKS  
  GÆSTEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Litteraturliste Søg

LITTERATURLISTE

Her er en fortegnelse over min indsamlede litteratur. For den del af litteraturen jeg har læst og tænkt mig at bruge i mit speciale er der endvidere links til litteraturnoter og resuméer.

Opdateret 09.06.2000


Alrø, Helle (red.) (1996). Organisationsudvikling gennem dialog. Aalborg Universitetsforlag.

Alrø, Helle og Dirckinck-Holmfeld, Lone (1997). Videoobservation. Aalborg Universitetsforlag.

Andersen, Ib (red.) (1992). Om kunsten af bedrive feltstudier. Samfundslitteratur.

Andersen, Linda (1999). Facader & Facetter. Roskilde Universitetsforlag.

Andersen, Niels Åkerstrøm (1999). Diskursive analysestrategier. Nyt fra Samfundsvidenskaberne.

Andersen, Tom (1996). Reflekterende processer. Dansk Psykologisk Forlag.

Argyris, Chris & Schön, Donald (1996). Organizational Learning II: Theory, Method and Praxis.

Argyris, Chris (1998). On Organizational Learning. Blackwell.

Bakka, Jørgen Frode (red.) (1988). Organisationsteori. Handelshøjskolens Forlag.

Bourdieu, Pierre & Wacquant, Loïc J.D. (1996). Refleksiv sociologi. Hans Reitzels Forlag.

Bourdieu, Pierre (1997). Af praktiske grunde. Hans Reitzels Forlag.

Brauner, Mikael (red.) (1999). Portræt. Roskilde Universitets Center.

Burr, Vivien (1995). An introduction to Social Constructionism. Routledge, London.

Callewaert, Staf (1992). Kultur, pædagogik og videnskab. Akademisk Forlag.

Callewaert, Staf (red.) (1994). Pierre Bourdieu - centrale tekster. Akademisk Forlag.

Campbell, David (1998). Systemisk konsultation. Socialpædagogisk bibliotek

Christrup, Henriette (1993). Konflikt og kærlighed i adhocratiet. Samfundslitteratur.

Christrup, Henriette (red.) (1999). Nærværskommunikation. Roskilde Universitetsforlag.

Covey, Stephen R. (1990). The 7 Habits of Highly Effective People. Simon and Schuster.

De Bono, Edward (1985). Six Thinking Hats. Penguin Books.

Fairclough, Norman (1992). Discourse and Social Change. Polity Press.

Fisher, Roger og Ury, William (1984): Få "ja" når du forhandler. Borgen.

Fog, Jette (1994). Med samtalen som udgangspunkt. Akademisk Forlag.

Forsvarets Center for Lederskab (1998). Ledelse og uddannelse. Grundbog. Forsikringshøjskolens Forlag.

Gardner, Howard (1993). Frames of Mind. Basic Books, New York.

Hansen, Bjarne Gorm (red.) (1997). Voksenliv og læreprocesser i det moderne samfund. Munksgaard.

Hansen, Jan Tønnes og Nielsen, Klaus (1999). Stilladsering - en pædagogisk metafor. Forlaget Klim.

Hartley, Peter (1997). Group Communication. Routledge, London.

Haslebo, Gitte (red.) (1998). Konsultation i organisationer. Dansk Psykologisk Forlag.

Hauen, Finn van (red.) (1995). Den lærende organisation. Industriens Forlag.

Hermansen, Mads (1996). Læringens univers. Forlaget Klim.

Illeris, Knud (1994). Læring, udvikling og kvalificering. EVU-gruppen, Roskilde

Illeris, Knud (1999). Læring. Roskilde Universitetsforlag.

Illeris, Knud (red.) (1998). Udspil om læring og didaktik. EVU-gruppen, Roskilde.

Jensen, Signe Mette og Pless, Mette (1999). På kanten af arbejdsmarkedet. Selskabet til fremme af social debat.

Jørgensen, Chr. Helms (red.) (1998). Uddannelsesplanlægning - arbejdsliv og læring. EVU-gruppen, Roskilde.

Jørgensen, Jette Beck (1991). Organisationsfotografering. Handelshøjskolen, København.

Jørgensen, Marianne Winther og Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse. Roskilde Universitetsforlag.

Kaspersen, Lars Bo (1995). Anthony Giddens - introduktion til en samfundsforsker. Hans Reitzels Forlag.

Kneer, Georg & Nassehi, Armin (1997). Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer. Hans Reitzels Forlag.

Kolb, David A. (1984). Experiental Learning. Prentice-Hall, USA.

Kvale, Steinar (1997). Interview. Hans Reitzels Forlag.

Kvale, Steinar og Nielsen, Klaus (red.) (1999). Mesterlære - læring som social praksis. Hans Reitzels Forlag.

Lave, Jean & Wenger, Etienne (1991). Situated Learning. Cambridge University Press.

Løngren, Hanne & Jensen, Leif Becker (red.) (1997). Kreativitet i forskning og formidling. Institut for Datalogi, Kommunikation og Uddannelsesforskning, Roskilde Universitetscenter.

March, James G. (1995). Fornuft og forandring. Samfundslitteratur.

Mathiesen, Anders (1999). Projektarbejde i praksis. Unge Pædagoger.

Morgan, Gareth (1997). Images of Organization. Sage Publications, London.

Morgan, Gareth (1993). Imaginization: The Art of Creatiative Management. Sage Publications, London.

Morsing, Mette (1995). Omstigning til paradis?. Handelshøjskolens Forlag.

Niederst. Jennifer (1999). Web Design In a Nutshell. O'Reilly & Associates.

Nielsen, Birger Steen (red.) (1994). Arbejde & subjektivitet. EVU-gruppen, Roskilde.

Nielsen, Jakob (1999). Designing Web Usability. New Riders.

Nielsen, Lise Tingleff (1998). Udvikling gennem deltagelse. Pædagogik, RUC.

Nonaka, Ikujiro & Takeuchi, Hirotaka (1995). The Knowledge-Creating Company. Oxford University Press.

Olesen, Henning Salling (1985). Voksenundervisning - hverdagsliv og efaring. Unge Pædagoger.

Quinn, Robert E. (1991). Beyond Rational Management. Jossey-Bass Publishers, San Francisco.

Rasmussen, Jens (1996). Socialisering og læring i det refleksivt moderne. Unge Pædagoger.

Schein, Edgar (1994). Organisationskultur og ledelse. Forlaget Valmuen.

Schratz, Michael - Walker, Rob (1995). Research as social change. Routledge, London.

Schultz, Majken (1990). Kultur i organisationer. Handelshøjskolens Forlag.

Schön, Donald (1983). The Reflective Practioner: How Professionals Think in Action. Basic Books, New York.

Senge, Peter (1990). The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization. Century Business, London.

Thyssen, Ole (1997). Værdiledelse - om organisationer og etik. Gyldendal.

Weber, Kirsten (1995). Ambivalens og erfaring. EVU-gruppen, Roskilde.

Weber, Kirsten, Nielsen (red.) (1997). Modet til fremtiden. Roskilde Universitetsforlag.

Wenger, Etienne (1998). Communities of Practice. Cambridge University Press.

Toppen af siden


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.