Ib Andersen (red.): Om kunsten at bedrive feltstudier  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Ib Andersen (red.): Om kunsten at bedrive feltstudier Søg

Om kunsten at bedrive feltstudier

Ib Andersen (red.)
Samfundslitteratur, 1992
1. udgave, 1992, 306 sider
ISBN 8759303514


Denne bog er skrevet til licentiatstuderende (på nudansk Ph.D.-studerende) og andre, der skal udforske et komplekst socialt felt. Vores målgruppe er alle, der har en faglig ballast svarende til en samfunds- videnskabelig kandidatgrad - uanset om de officielt kan smykke sig med forskertitlen eller ej.

Udforskningen af sociale felter - det være sig en bestemt gruppe personers livsform, en organisation, et netværk, et projekt eller de sociale processer omkring en »sag« - er blevet hyppigere inden for dansk samfundsforskning gennem de seneste år. Indtil nu er disse studier metodemæssigt overvejende blevet gennemført efter principperne »ud på det dybe vand« og »nød lærer nøgen kvinde at spinde«. Dette fører til en hård udvælgelsesproces - uden nogen sikkerhed for, at de mest talentfulde ikke lider drukne- eller kuldedøden.

Derfor er der gode grunde til, at dansk samfundsforskning begynder at systematisere erfaringerne fra feltstudier. Vi har brug for at udvikle en tradition på området. Intet kan fuldkomment erstatte »learning by doing«, idet feltstudier både er en kunstart ok et håndværk. På den anden side er det unødvendigt, at den unge forsker starter fra bunden, hver gang et projekt skal påbegyndes. Vi mener, det er muligt at viderebringe erfaringer og rådgivning til vordende forskere, så de undgår de mest banale og traditionelle fejltagelser.

Denne bog er derfor skrevet med et anvendelsesorienteret sigte. Den giver for det første i lighed med et søkort en - omend ufuldstændig - oversigt over nogle af de forhindringer, udfordringer, ankerpladser og havne, der venter én i det farvand, man som forsker (in spe) begiver sig ud i. Bogen bør derfor læses, før man påbegynder et større forskningsprojekt.

For det andet giver bogen anvisninger på, hvordan man kan forsøge at manøvrere uden om de forhindringer, der under sejladsen tårner sig op forude, eller hvordan man i deciderede krisesituationer kan forsøge at undgå totalhavari. Bogen bør derfor også konsulteres løbende under gennemførelsen af forskningsprojektet.

Vi håber, at bogen vil være til hjælp og trøst for forskere og forskere in spe, der enten er ved at - eller allerede har - indskibet sig i det intensive feltstudies eksistentielle oplevelse.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.