Ib Andersen (red.): Om kunsten at bedrive feltstudier  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Ib Andersen (red.): Om kunsten at bedrive feltstudier S�g

Om kunsten at bedrive feltstudier

Ib Andersen (red.)
Samfundslitteratur, 1992
1. udgave, 1992, 306 sider
ISBN 8759303514


Denne bog er skrevet til licentiatstuderende (p� nudansk Ph.D.-studerende) og andre, der skal udforske et komplekst socialt felt. Vores m�lgruppe er alle, der har en faglig ballast svarende til en samfunds- videnskabelig kandidatgrad - uanset om de officielt kan smykke sig med forskertitlen eller ej.

Udforskningen af sociale felter - det v�re sig en bestemt gruppe personers livsform, en organisation, et netv�rk, et projekt eller de sociale processer omkring en �sag� - er blevet hyppigere inden for dansk samfundsforskning gennem de seneste �r. Indtil nu er disse studier metodem�ssigt overvejende blevet gennemf�rt efter principperne �ud p� det dybe vand� og �n�d l�rer n�gen kvinde at spinde�. Dette f�rer til en h�rd udv�lgelsesproces - uden nogen sikkerhed for, at de mest talentfulde ikke lider drukne- eller kulded�den.

Derfor er der gode grunde til, at dansk samfundsforskning begynder at systematisere erfaringerne fra feltstudier. Vi har brug for at udvikle en tradition p� omr�det. Intet kan fuldkomment erstatte �learning by doing�, idet feltstudier b�de er en kunstart ok et h�ndv�rk. P� den anden side er det un�dvendigt, at den unge forsker starter fra bunden, hver gang et projekt skal p�begyndes. Vi mener, det er muligt at viderebringe erfaringer og r�dgivning til vordende forskere, s� de undg�r de mest banale og traditionelle fejltagelser.

Denne bog er derfor skrevet med et anvendelsesorienteret sigte. Den giver for det f�rste i lighed med et s�kort en - omend ufuldst�ndig - oversigt over nogle af de forhindringer, udfordringer, ankerpladser og havne, der venter �n i det farvand, man som forsker (in spe) begiver sig ud i. Bogen b�r derfor l�ses, f�r man p�begynder et st�rre forskningsprojekt.

For det andet giver bogen anvisninger p�, hvordan man kan fors�ge at man�vrere uden om de forhindringer, der under sejladsen t�rner sig op forude, eller hvordan man i deciderede krisesituationer kan fors�ge at undg� totalhavari. Bogen b�r derfor ogs� konsulteres l�bende under gennemf�relsen af forskningsprojektet.

Vi h�ber, at bogen vil v�re til hj�lp og tr�st for forskere og forskere in spe, der enten er ved at - eller allerede har - indskibet sig i det intensive feltstudies eksistentielle oplevelse.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.