Jette Fog: Med samtalen som udgangspunkt  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Jette Fog: Med samtalen som udgangspunkt S�g

Med samtalen som udgangspunkt

Jette Fog
Akademisk Forlag, 1994
1. udgave, 3. oplag 1997, 241 sider
ISBN 8750032372


Bogen handler om det kvalitative forskningsinterview og den forskningsproces, der har samtalen som udgangspunkt. Både interviewet og forskningen er processer mellem konkrete mennesker, og som alle andre mellemmenneskelige relationer rejser disse processer nogle spørgsmål: Hvad er rigtigt og hvad er forkert? Hvad er brug og hvad er misbrug? Hvad er godt og hvad er ondt? Bogen behandler de moralske aspekter, som er indlejret i hele forskningsprocessen.

Intervieweren skal kunne indgå i en åben og direkte kontakt med interviewpersonen - og man er ikke nødvendigvis en god interviewer, fordi man er en god forsker. Bogen redegør for de mellemmenneskelige og psykologiske processer i interviewet, for de kvalifikationskrav, som dette stiller, og den anviser veje til at blive en bedre interviewer.

I behandlingen af interviewmaterialet er forskeren metodisk forpligtet til at undersøge sig selv som redskab, og til at undersøge sig selv som redskab, og til at begrunde sine valg undervejs i interviewundersøgelsen. Bogen vurderer, hvilken mening de metodiske pålideligheds- og gyldighedskrav kan have, og søger en måde at stille dem på, som ikke er fremmed for den kvalitative interviewundersøgelse.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.