Jan T�nnes Hansen og Klaus Nielsen: Stilladsering - en p�dagogisk metafor  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Jan T�nnes Hansen og Klaus Nielsen: Stilladsering - en p�dagogisk metafor S�g

Stilladsering - en p�dagogisk metafor

Jan T�nnes Hansen og Klaus Nielsen
Forlaget Klim, 1999
1. udgave, 1999, 214 sider
ISBN 8777248929


Inden for p�dagogisk t�nkning er man i stigende grad blevet opm�rksom p�, at l�ring er socialt baseret, og at det l�rende menneske har brug for en passende form for st�tte fra omgivelserne, hvis dets l�ring skal optimeres. Stilladsbegrebet ikke blot fastholder denne synsvinkel, men giver ogs� mulighed for at samment�nke forskellige vinkler p� l�ring og udvikling i en praksisn�r helhedsforst�else.
Stilladsbegrebet g�r tilbage til L.S. Vygotskys arbejder, men fremst�r i dag som et selvst�ndigt begreb. i denne bog relateres stilladst�nkningen til teori og forskning om s� forskellige omr�der som motiv- og sprogudvikling, selvet og tilv�relseskompetence, kommunikation, l�ring af praktiske f�rdigheder samt undervisning i matematik og dansk.
Bogens artikler er forankret i nyere teoretisk og empirisk forskning og henvender sig til studerende ved p�dagog- og l�rerseminarer, universiteter, p�dagog- og l�rerh�jskoler samt alle med professionsinteresse for, hvorledes man p�dagogisk kan st�tte op om b�rn og unges l�ring og udvikling.

© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.