Georg Kneer og Armin Nassehi: Niklas Luhmann  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Georg Kneer og Armin Nassehi: Niklas Luhmann S�g

Niklas Luhmann
- introduktion til teorien om sociale systemer

Georg Kneer og Armin Nassehi
Hans Reitzels Forlag, 1997
1. udgave, 1997, 212 sider
ISBN 8741229088


Niklas Luhmanns teorier oplever i disse �r en hastigt voksende udbredelse herhjemme b�de inden for forskning og undervisning. Det er ikke alene i relation til samfundsvidenskaberne, at Luhmann teoretisk g�r sig g�ldende, det er ogs� tilf�ldet inden for en lang r�kke andre fag som teologi, psykologi, p�dagogik, �stetik og filosofi.
Imidlertid er det afg�rende for en tilegnelse af Luhmanns tanker at forst� hans grundbegreber og -antagelser, idet en r�kke af dem adskiller sig radikalt fra en dagligdags eller sociologisk anvendelse. Centrale begreber som system, kommunikation og handling, der lyder velkendte, bruger Luhmann i en ganske speciel, men ogs� pr�cis betydning.

Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer henvender sig b�de til interesserede l�sere, som kommer i ber�ring med Luhmanns t�nkning for f�rste gang, og til dem, som allerede kender hans systemteoretiske paradigme, men som �nsker at besk�ftige sig mere dybtg�ende med det.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.