Georg Kneer og Armin Nassehi: Niklas Luhmann  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Georg Kneer og Armin Nassehi: Niklas Luhmann Søg

Niklas Luhmann
- introduktion til teorien om sociale systemer

Georg Kneer og Armin Nassehi
Hans Reitzels Forlag, 1997
1. udgave, 1997, 212 sider
ISBN 8741229088


Niklas Luhmanns teorier oplever i disse år en hastigt voksende udbredelse herhjemme både inden for forskning og undervisning. Det er ikke alene i relation til samfundsvidenskaberne, at Luhmann teoretisk gør sig gældende, det er også tilfældet inden for en lang række andre fag som teologi, psykologi, pædagogik, æstetik og filosofi.
Imidlertid er det afgørende for en tilegnelse af Luhmanns tanker at forstå hans grundbegreber og -antagelser, idet en række af dem adskiller sig radikalt fra en dagligdags eller sociologisk anvendelse. Centrale begreber som system, kommunikation og handling, der lyder velkendte, bruger Luhmann i en ganske speciel, men også præcis betydning.

Niklas Luhmann - introduktion til teorien om sociale systemer henvender sig både til interesserede læsere, som kommer i berøring med Luhmanns tænkning for første gang, og til dem, som allerede kender hans systemteoretiske paradigme, men som ønsker at beskæftige sig mere dybtgående med det.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.