Signe Mette Jensen og Mette Pless: P� kanten af arbejdsmarkedet 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
Forside -> Litteratur -> Signe Mette Jensen og Mette Pless: P� kanten af arbejdsmarkedet S�g

P� kanten af arbejdsmarkedet

Signe Mette Jensen og Mette Pless
Selskabet til fremme af social debat, 1999
1. udgave, 1999, 142 sider
ISSN 09043535


Aktivering er blevet det dominerende princip i dansk socialpolitik. Alle der modtager kontanthj�lp, skal i dag aktiveres. Samtidig er der en stigende erkendelse af, at vejen tilbage p� arbejdsmarkedet kan v�re lang. Aktiveringen er s�ledes ikke l�ngere kun orienteret mod arbejdsmarkedet, den skal ogs� skabe st�rre livskvalitet for de aktiverede og forebygge social udst�delse. Men aktiveringen indeholder ogs� elementer af tvang, som har v�ret st�rkt kritiseret, ikke mindst i forhold til arbejdet med socialt udsatte grupper.

Bogen s�tter fokus p�, hvordan aktiveringen h�ndteres i praksis. Med udgangspunkt i et etnografisk studie af hverdagen p� et aktiveringsprojekt s�ger forfatterne, at give et indblik i hvordan en gruppe 'ikke-arbejdsmarkedparate' arbejdsl�se konkret h�ndterer og oplever livet som aktiveret. I analysen bringes temaer som normalisering og integration, frivillighed og tvang, modstand og disciplinering i spil. Samtidig rejses sp�rgsm�let, om arbejdsmarkedet er den eneste arena for social integration?


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.