Signe Mette Jensen og Mette Pless: På kanten af arbejdsmarkedet 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
Forside -> Litteratur -> Signe Mette Jensen og Mette Pless: På kanten af arbejdsmarkedet Søg

På kanten af arbejdsmarkedet

Signe Mette Jensen og Mette Pless
Selskabet til fremme af social debat, 1999
1. udgave, 1999, 142 sider
ISSN 09043535


Aktivering er blevet det dominerende princip i dansk socialpolitik. Alle der modtager kontanthjælp, skal i dag aktiveres. Samtidig er der en stigende erkendelse af, at vejen tilbage på arbejdsmarkedet kan være lang. Aktiveringen er således ikke længere kun orienteret mod arbejdsmarkedet, den skal også skabe større livskvalitet for de aktiverede og forebygge social udstødelse. Men aktiveringen indeholder også elementer af tvang, som har været stærkt kritiseret, ikke mindst i forhold til arbejdet med socialt udsatte grupper.

Bogen sætter fokus på, hvordan aktiveringen håndteres i praksis. Med udgangspunkt i et etnografisk studie af hverdagen på et aktiveringsprojekt søger forfatterne, at give et indblik i hvordan en gruppe 'ikke-arbejdsmarkedparate' arbejdsløse konkret håndterer og oplever livet som aktiveret. I analysen bringes temaer som normalisering og integration, frivillighed og tvang, modstand og disciplinering i spil. Samtidig rejses spørgsmålet, om arbejdsmarkedet er den eneste arena for social integration?


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.