Michael Brauner (m.fl.): Portr�t 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
 Download projekt i PDF-format 
Forside -> Litteratur -> Michael Brauner (m.fl.): Portr�t S�g

Portr�t

En analyse af v�rdibaseret ledelse p� Roskilde Bibliotek

Michael Brauner, Helle Klausen, Birgitte Michelsen og Torben Heikel Vinther
Roskilde Universitet, 1999
1. udgave, 1999, 76 sider (ekskl. bilag)


Denne rapport drejer sig om processen med indf�relse af v�rdibaseret ledelse p� Roskilde Bibliotek. I forbindelse med indsamling af informationer har vi benyttet os af organisationsfotografering som en del af vores metode. Vi har efterf�lgende brugt fotografier af organisationen som udgangspunkt i de interview vi har haft med de ansatte p� biblioteket. Dette har givet interviewene en ekstra dimension, da de ansatte skulle v�re med til at se p� sig selv og deres organisation.

Rapporten er bygget op som udarbejdelsen af et fotografi. Indledningen er udtryk for vores motivation for at portr�ttere Roskilde Bibliotek. Derefter f�lger f�rste del fremkaldelsen, som er en redeg�relse, hvor vi fra at have et forholdsvist blankt stykke papir fremkalder vores mentale foto af bibliotekets arbejde med v�rdibaseret ledelse og aner nogle konturer, som danner udgangspunkt og inspiration for det videre arbejde. Anden del tilsk�ringen er en fremh�vning af de centrale dele af unders�gelsen, hvor vi l�gger det snit som bliver styrende for analysen. I denne fase afgr�nser vi genstandsfeltet yderligere og unders�ger interessante omr�der ved hj�lp fra bl.a. observationer, interview m.m. Dette danner grundlag for tredje del forst�rrelsen som er analysen. Her forst�rrer vi ved hj�lp af forskellige teoretikere de centrale punkter, som vi fandt frem til ved tilsk�ringen. Rapporten afsluttes ved at vi s�tter begrebet v�rdibaseret ledelse i perspektiv og ser p� det som en del af en st�rre samfundsm�ssigt ramme, og efterf�lgende i et reflekterende metodeafsnit betragter det f�rdige billede og spejler os selv kritisk i forhold til vores skabelse af det.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.