Michael Brauner (m.fl.): Portræt 
   
 INDHOLD 
 NOTER 
   
   
 Download projekt i PDF-format 
Forside -> Litteratur -> Michael Brauner (m.fl.): Portræt Søg

Portræt

En analyse af værdibaseret ledelse på Roskilde Bibliotek

Michael Brauner, Helle Klausen, Birgitte Michelsen og Torben Heikel Vinther
Roskilde Universitet, 1999
1. udgave, 1999, 76 sider (ekskl. bilag)


Denne rapport drejer sig om processen med indførelse af værdibaseret ledelse på Roskilde Bibliotek. I forbindelse med indsamling af informationer har vi benyttet os af organisationsfotografering som en del af vores metode. Vi har efterfølgende brugt fotografier af organisationen som udgangspunkt i de interview vi har haft med de ansatte på biblioteket. Dette har givet interviewene en ekstra dimension, da de ansatte skulle være med til at se på sig selv og deres organisation.

Rapporten er bygget op som udarbejdelsen af et fotografi. Indledningen er udtryk for vores motivation for at portrættere Roskilde Bibliotek. Derefter følger første del fremkaldelsen, som er en redegørelse, hvor vi fra at have et forholdsvist blankt stykke papir fremkalder vores mentale foto af bibliotekets arbejde med værdibaseret ledelse og aner nogle konturer, som danner udgangspunkt og inspiration for det videre arbejde. Anden del tilskæringen er en fremhævning af de centrale dele af undersøgelsen, hvor vi lægger det snit som bliver styrende for analysen. I denne fase afgrænser vi genstandsfeltet yderligere og undersøger interessante områder ved hjælp fra bl.a. observationer, interview m.m. Dette danner grundlag for tredje del forstørrelsen som er analysen. Her forstørrer vi ved hjælp af forskellige teoretikere de centrale punkter, som vi fandt frem til ved tilskæringen. Rapporten afsluttes ved at vi sætter begrebet værdibaseret ledelse i perspektiv og ser på det som en del af en større samfundsmæssigt ramme, og efterfølgende i et reflekterende metodeafsnit betragter det færdige billede og spejler os selv kritisk i forhold til vores skabelse af det.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.