Kirsten Weber (red.): Modet til fremtiden  
     
  INDHOLD  
  NOTER  
     
     
     
  Find billigste bogpris  
Forside -> Litteratur -> Kirsten Weber (red.): Modet til fremtiden S�g

Modet til fremtiden

Kirsten Weber (red.)
Roskilde Universitetsforlag, 1997
1. udgave, 1997, 329 sider
ISBN 8778670403


Bogen udkom i anledning af, at den tyske sociologiprofessor Oskar Negt blev udn�vnt som �resdoktor ved Roskilde Universitetscenter. Modet til fremtiden rummer en levnedsbeskrivelse og nyoversatte tekster fra Negts egen h�nd, en bibliografi over hans b�ger og alle publikationer p� skandinaviske sprog samt en st�rre samling artikler af danske Negt-kendere.

Forfatterne har opdelt artiklerne i to hovedomr�der, hvor Negt har haft indflydelse i Danmark. Samfundskritik og erfaring behandles i f�rste del, herunder bl.a. arbejdet som begreb, fagforeningsforskning, medier og offentlighed - i anden del behandles Uddannelseskritik og l�reprocesser, herunder bl.a. individuelle og kollektive l�reprocesser samt socialisations- og kulturprocesser bag uddannelsespolitikken. Bogen s�ger at tage Negts tanker op p� ny for at vise, at hans samfundskritik i h�j grad aftegner fremtidens temaer; at modet til fremtiden udspringer af kritisk omgang med nutiden.


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.