Læring i teams 
   
 FORSIDE 
 NYHEDER 
->ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 GÆSTEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Arkiv -> Specialeovervejelser Søg

Specialeovervejelser

Arbejdstitel
"Barrierer for forandring og læring i organisationer"

Motivation
I forlængelse af et projekt på kommunikation om indførelse af værdibaseret ledelse på Roskilde bibliotek vil jeg gerne fokusere på lederrollen i en organisation og de læreprocesser der knytter sig til. Cris Argyris siger at ledere bruger lige så meget tid, hvis ikke mere, på at skjule fejl som på at begå dem. Han har det udgangspunkt, at man skal angribe problemerne lige på, og ikke bruge tid på at gå uden om dem. Han siger at ledere prøver at skjule de fejl de har begået fordi de forsvarer sig mod flovhed og trusler.

Organisation
Afdeling i en organisation, der beskæftiger sig med uddannelse og læring. Denne afdeling vil typisk være en personaleafdeling hvis primære funktion er udarbejdelse, afholdelse og evaluering af uddannelsesprogrammer for organisationens ansatte.

Fokus
Den læring der sættes fokus på er den læring der sker hos personale der i forvejen har været gennem en mellem- eller lang videregående uddannelse og som derfor må forventes at have livslang erfaring med deltagelse i undervisning- og læringsforløb.
Personalet kan både være undervisere og/eller deltagere. Der ses ikke kun på den tilrettelagte undervisning men også på den skjulte læring der foregår i arbejdet.

Kodeord
Organizational defences, single, double og triple loop læring, ikke-læring, fejllæring, forsvar, modstand, negativ medlæring, læringsspring (akomodativ vs. assimiliativ læring), signifikant læring (Rogers), tematisering og hverdagsbevidsthed (Leithäuser), transitorisk læring (Alheit)

Læringens indhold og karakter (strukturelt: hvordan finder læringen sted?)
Læringens styrke og retning (dynamisk:hvorfor finder læringen sted/ikke sted?)

Forløb
Februar - September 1999: Pædagogik (læringspsykologi, kognition, samfundsmæssighed)
September - December 1999: Praktik (personale/uddannelsesafdeling, konsulentjob) evt. Carl Bro eller LM Ericsson.
Januar - August 2000: Kommunikation (organisationspsykologi, kultur, samfund)


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.