L�ring i teams 
   
 FORSIDE 
 NYHEDER 
->ARKIV 
 LOGBOG 
 LITTERATUR 
 LINKS 
 G�STEBOG 
 KOLOFON 
   
Forside -> Arkiv -> Specialeovervejelser S�g

Specialeovervejelser

Arbejdstitel
"Barrierer for forandring og l�ring i organisationer"

Motivation
I forl�ngelse af et projekt på kommunikation om indførelse af v�rdibaseret ledelse på Roskilde bibliotek vil jeg gerne fokusere på lederrollen i en organisation og de l�reprocesser der knytter sig til. Cris Argyris siger at ledere bruger lige så meget tid, hvis ikke mere, på at skjule fejl som på at begå dem. Han har det udgangspunkt, at man skal angribe problemerne lige på, og ikke bruge tid på at gå uden om dem. Han siger at ledere prøver at skjule de fejl de har begået fordi de forsvarer sig mod flovhed og trusler.

Organisation
Afdeling i en organisation, der besk�ftiger sig med uddannelse og l�ring. Denne afdeling vil typisk v�re en personaleafdeling hvis prim�re funktion er udarbejdelse, afholdelse og evaluering af uddannelsesprogrammer for organisationens ansatte.

Fokus
Den l�ring der s�ttes fokus på er den l�ring der sker hos personale der i forvejen har v�ret gennem en mellem- eller lang videregående uddannelse og som derfor må forventes at have livslang erfaring med deltagelse i undervisning- og l�ringsforløb.
Personalet kan både v�re undervisere og/eller deltagere. Der ses ikke kun på den tilrettelagte undervisning men også på den skjulte l�ring der foregår i arbejdet.

Kodeord
Organizational defences, single, double og triple loop l�ring, ikke-l�ring, fejll�ring, forsvar, modstand, negativ medl�ring, l�ringsspring (akomodativ vs. assimiliativ l�ring), signifikant l�ring (Rogers), tematisering og hverdagsbevidsthed (Leith�user), transitorisk l�ring (Alheit)

L�ringens indhold og karakter (strukturelt: hvordan finder l�ringen sted?)
L�ringens styrke og retning (dynamisk:hvorfor finder l�ringen sted/ikke sted?)

Forløb
Februar - September 1999: P�dagogik (l�ringspsykologi, kognition, samfundsm�ssighed)
September - December 1999: Praktik (personale/uddannelsesafdeling, konsulentjob) evt. Carl Bro eller LM Ericsson.
Januar - August 2000: Kommunikation (organisationspsykologi, kultur, samfund)


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.