L�ring i teams  
     
  FORSIDE  
  NYHEDER  
-> ARKIV  
  LOGBOG  
  LITTERATUR  
  LINKS  
  G�STEBOG  
  KOLOFON  
     
Forside -> Arkiv -> Hvad handler specialet om? S�g

Hvad handler specialet om?

Med udgangspunkt i et konkret eksempel p� teamteaching analyseres hvilke forhold der fremmer og h�mmer undervisernes l�ring i team.

Jeg vil analysere en konkret kursuspraksis med fokus p� teamets oplevelse, forst�else og deltagelse i feltet herunder de relationer teamet og kurset er en del af. Analysen l�gger op til en diskussion af styrker og svagheder ved l�ring i underviserteam, hvor teori, empiri og egne praktiske erfaringer inddrages i et gensidigt samspil.

Intentionen med at lade specialet tage udgangspunkt i praksis er at pege p� at den sociale virkelighed ofte kan v�re mods�tningsfyldt - den praktiske sans' uklare logik. Dette skal b�de ses i forhold til forskelle i ord og handling mellem undervisningstilrettel�ggelse og -udf�rsel, og til forholdet mellem teori og praksis.

Det er ikke min hensigt at evaluere det konkrete kursus, kursisterne eller det enkelte teammedlem. Jeg er derimod ude p� at opn� en mere nuanceret forst�else af l�ring og kommunikation i team med udgangspunkt i det konkrete kursusteam. Deltagernes l�ring er s�ledes heller ikke omfattet af dette speciale.

Udover observation af og kvalitative interview med teamet, er jeg selv en aktiv del af casen. Dette skal forst�s ved at jeg blander mig ved at stille sp�rgsm�l til teamets proces i processen og kommer med min oplevelse af hvordan tingene forholder sig. Der g�lder almindelige forholdsregler omkring anonymitet, navnlig i forbindelse med hvad jeg skriver p� specialehjemmesiden.

Specialehjemmesiden indg�r som et af mine metodev�rkt�jer for specialet, men omhandler udelukkende teoretiske og metodiske refleksioner og diskussioner. Af hensyn til teamet i organisationen vil det ikke v�re muligt at l�se alt om mine empiriske unders�gelser. Organisationen og instrukt�rerne vil s�ledes heller ikke blive n�vnt ved navn eller lignende - hverken p� hjemmesiden eller i det endelige speciale. Hjemmesiden vil ved specialets aflevering blive vedlagt censor og vejledere p� en cd-rom med relevante bilag, s�som b�ndudskrifter, video- og lydspor. Derved opfylder den ogs� et krav om produktfremstilling p� kommunikationsfagets 3. modul som dette speciale blandt andet er en del af.

Opdateret 21.08.2000

VEJLEDERE

Henriette Christrup
Henriette Christrup
Kommunikation

Katrin Hjort
Katrin Hjort
P�dagogik


© 2000 Torben Heikel Vinther. Alle rettigheder forbeholdes.